Lokalitet Vadholmen i Øygarden.

ILA påvist i Øygarden

Det er påvist ILA ved lokalitet Vadholmen i Øygarden kommune i Vestland fylke. 

Det er Erko Seafood, Blom Fiskeoppdrett og Landøy Fiskeoppdrett som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Erko Seafood AS varslet Mattilsynet om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Vadholmen.

Den 29. juni tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA, og de stadfestet diagnosen 6. julo på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.