Lokalitet Buarøy i Øygarden.

Mistanke om ILA i Øygarden

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Buarøy i Øygarden kommune i Vestland fylke. Det er Sjøtroll Havbruk 2 som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Sjøtroll Havbruk 2 varslet Mattilsynet 25. juli om en mulig mistanke om ILA på fisk ved lokalitet Buarøy. 

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten. 

- Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver som sendes til Veterinærinstituttet for en eventuell stadfesting av sykdommen ILA, skriver Mattilsynet i en melding.