Mageinnhold fra rensefisk. Foto: Inge Abrehamsen, Norsk Oppdrettsservice AS.

Styrker forskningen på effekten av rensefisk

Forskningsprosjekter ved Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ skal benytte data fra Norsk Oppdrettservice AS for å forstå mer av rensefiskens betydning i bekjempelse av lakselus.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Samarbeidet med Norsk Oppdrettsservice gir oss bedre data om hvilken effekt rensefisk har i ulike situasjoner og faser. Dataene skal brukes i tre ulike prosjekter der prosjektpartnerne forsker på hvordan vi kan få bedre kontroll på lakselusa, sier leder for prosjektet «LuseKontroll», Leif Christian Stige ved Veterinærinstituttet.

- Vi sitter på store mengder data om hvor mye lus rensefisken spiser til ulike tider og ved ulik temperatur. Vi observerer at rensefisken har mye lus i magen når lusetallene er lave i anleggene. Det er verdifullt for oss og oppdrettsnæringen å få de mest kompetente epidemiologiske miljøene til å analysere disse dataene, mener Ole Roald i Norsk Oppdrettsservice AS.

Data basert på omfattende prøveuttak

Norsk Oppdrettsservice har i samarbeid med kundene bygget opp en betydelig datamengde basert på over 13 000 prøver tatt ut fra 2018 til i dag.

Prøvetakingene øker stadig, og forventes å ligge på mellom 400 til 1400 prøver per måned fremover fordelt på villfanget leppefisk, produsert leppefisk og rognkjeks. Prøvene kommer fra hele landet, fra de sørligste til de nordligste anleggene i Norge.

Norsk Oppdrettsservice AS har sitt utspring i Flekkefjord og har drevet med oppdrett av rensefisk i 10 år. I 2014 kom Lerøy Seafood inn som hovedeier i selskapet.

Tre prosjekter

Prosjektet «LuseKontroll», som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) startet opp i 2020 og skal gå over tre år. Her samles kompetanse på lakselus og statistisk modellering ved Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ for å framskaffe kunnskap for bedre empirisk baserte strategier for å kontrollere lakselus.

FHF-prosjektet EFFEKTIV undersøker effekt og velferd ved bruk av luseskjørt og rensefisk. Prosjektet Cyclus fokuserer spesielt på bruken av rognkjeks, med adferdsstudier og studier av fiskehelse og -velferd ved ulike strategier for utsett av rognkjeks i kommersiell lakseproduksjon. Cyclus er finansiert av forskningstillatelse til Bjørøya AS. Alle tre forskningspartnerne deltar i Cyclus, mens bare INAQ og Norsk Regnesentral deltar i EFFEKTIV.