En av lokalitetene til Ice Fish Farm. Foto: Midt-Norsk Havbruk.

Island åpner for stor produksjonsøkning

Den samlede kapasiteten for lakseproduksjon i NTS Gruppen øker til nærmere 40.000 tonn laks i året, etter at islandske myndigheter gir ICE Fish Farm tillatelse til å tredoble produksjonen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

ICE Fish Farm (Fiskeldi Austfjarda HF) får øke produksjonsvolumet for laks i Berufjordur og Faskrudsfjordur på østkysten av Island fra 6.000 til 20.800 tonn i året. NTS Gruppens samlede produksjonskapasitet nærmer seg dermed 40.000 tonn i året, skriver Midt-Norsk Havbruk på sine sider. 

- Dette er svært gode nyheter. Vi har allerede god kontroll på biologien, og har investert i utstyr på sjø og slakteanlegg med superkjøl. Det gjør oss godt rustet til produksjonsøkningen. Med de volumrammene vi nå har fått, kan vi forsterke den positive utviklingen på enhetskostnaden. Vi vil utnytte potensialet denne utvidelsen gir, så fort som mulig, sier markeds- og utviklingssjef i NTS Gruppen, Dagfinn Eliassen.

Kan produsere inntil 12.000 tonn laks

NTS ASAs datterselskap Midt-Norsk Havbruk AS eier 62,06 prosent av ICE Fish Farm. Det islandske havbruksselskapet har fram til i dag hatt tillatelse til å produsere 6.000 tonn laks og 5.000 tonn ørret årlig. Selskapet viderefører ikke ørretkonsesjonen, som det heller ikke har vært produksjon på de siste årene.

Den nye tillatelsen gir ICE Fish Farm mulighet til å produsere inntil 12.000 tonn ordinær laks og 8.800 tonn steril laks i to fjorder på østsiden av Island. Daglig leder i Midt-Norsk Havbruk AS, Frank Øren, ser fram til å produsere mer sunn sjømat.

- Den islandske volumproduksjonen blir på linje med det vi har på Namdalskysten. Det betyr at vi kan strømlinje produksjonen og benytte soneinndelinger og brakklegginger som vi gjør hjemme. Det gir forutsigbar og trygg produksjon. Vi produserer allerede islandsk premiumlaks som markedet etterspør og vil ha mer av, sier Øren.

ICE Fish Farm forventer et slaktevolum i 2019 på om lag 5.000 tonn.