JM Robotics HD3, som er selskapets siste design, er en robust og lett ROV, designet for operasjoner i krevende forhold. ROV-en er i stand til å utføre mange operasjoner som vanligvis er reservert større inspeksjonsklasse ROV-systemer. Her er en tidligere versjon i aksjon.

De fleste ROV-produsenter har offshore som sitt hovedmarked

Men hos JM Robotics har oppdretteren alltid stått fremst i køen

Vi har besøkt selskapet i Kristiansund

Dette er oppdretternes øyne under vann

Publisert Sist oppdatert

Norsk Fiskeoppdrett har tatt turen til Kristiansund på besøk til den lokale bedriften JM Robotics, som produserer undervannsdroner til havbruksnæringen.

Selskapet ble etablert i 2016 av Johan Hellstrøm og Magnus Kjelland-Olsen, som opprinnelig startet fra en garasje.

- Två skäggiga gubbar och en hund, typ. I ett litet jävla garage, som svenske Hellstrøm selv omtaler starten som.

På bare få år har selskapet gått fra å være to skjeggete menn i en garasje til å bli en hjørnesteinsbedrift i Kristiansund, der selskapet nå teller 25 ansatte, og sender ut åtte ROV-systemer i måneden.

Johan Hellstrøm er en av gründerne bak JM Robotics. Her er han sammen med salgsdirektør Leiv Erling Grytten i JM Robotics sine lokaler.

Tett på oppdretterne

Vi møter Johan Hellstrøm sammen med Leiv Erling Grytten, som er salgs- og markedsdirektør i selskapet på Melkvika Næringspark, der selskapet flyttet inn for halvannet år siden.

Grytten jobber til vanlig fra Trondheim, men har tatt turen til Kristiansund for anledningen. Han forteller til Norsk Fiskeoppdrett at han for halvannet år siden fikk oppdraget med å kommersialisere ROV’ene. Det må han sies å ha lykkes med. I dag drar selskapet inn mellom 70 og 80 millioner kroner i året.

Han peker utover havet og skryter av stedet de har etablert seg.

- Vi sitter egentlig midt i smørøyet i forhold til oppdrett. Det er veldig mange oppdrettsanlegg i nærområdet. Både SalMar og Mowi har en del, men de som har aller mest anlegg her er Lerøy Midt, forteller Grytten.

Det er mange oppdrettsbedrifter ikke langt fra ROV-selskapet i Kristiansund. For JM Robotics har nærhet til oppdretterne alltid vært viktig.

Bakgrunn som dykkere

En ting som skiller JM Robotics fra mange av sine konkurrenter, er at selskapet ble bygget rundt havbruk, og i tett dialog med oppdrettere.

- Det var på den tiden hvor ROV var «greit å ha». Oppdretterne tenkte at «kanskje vi skal bruke litt ressurser på det». Men det ble stort sett brukt dykkere. Vi har vokst sammen med havbruksnæringen i Norge, og kom inn på et tidlig tidspunkt. 

Hellstrøm, som er en av gründerne, forteller til Norsk Fiskeoppdrett at både han og Magnus Kjelland-Olsen, som er den andre gründeren, begge har 10-års erfaring som yrkesdykkere. 

- Vi har vært med å inspisere merder og gjort det meste av oppdrag knyttet mot havbruksnæringen, slik at vi også har sett næringen fra den siden.

Hellstrøm og Grytten forklarer at ROV har gått fra å være noe som er greit å ha til å bli noe som «alle oppdrettere trenger».

- Spesielt ser vi at det er en veldig stor etterspørsel etter ROV til nedsenkbare merder. Behovet blir bare større og større, og vi har vært med fra dag 1 og egentlig vært med på å forme hvordan næringen bruker ROV, forteller Hellstrøm.

- I tillegg har vi laget programvare som hjelper næringen å rapportere til myndigheter, skyter Grytten inn.

ROV har utviklet seg fra å være noe som er greit å ha, til å bli noe som er et avgjørende verktøy på merdkanten

Lempet ut av garasjen

I lokalene til JM Robotics henger selskapets første design og prototype.

Hellstrøm peker opp på den første prototypen av selskapets ROV i 2017. Han forklarer at selve formen på undervannsdronen ikke har forandret seg mye, men utenom det er egentlig alt endret, og spesielt innmaten, ifølge svensken.

- Vi holdt jo på ca ett år i garasjen i starten, før min kone kastet oss ut derfra. Vi gjorde egentlig relativt mye avansert teknisk jobb for å holde på i en garasje, ler han.

Mange av delene selskapet har benyttet for å lage ROV har også alltid vært spesialbestilt etter deres spesifikasjoner. Enten har de spesialbestilt deler, eller rett og slett laget verktøy og deler selv, som de har hatt behov for. Blant annet har dette skjedd ved bruk av 3D-printere.

- Vi har hele tiden gått vår egen vei og gjort våre egne greier, poengterer Hellstrøm.

Svensken har også fartstid som ROV-supervisor, og har, før han startet opp JM Robotics, jobbet med store ROV-systemer.

- Der satt jeg hele tiden og tenkte at dette må man kunne lage enda mer lett, smidig og akrobatisk, slik at man kommer til over alt. I hodet hadde jeg en mental skisse over hvordan en ROV burde se ut, og hva den bør kunne gjøre. Så snakket jeg med Magnus som besøkte meg en jul, og da startet arbeidet med prototypen i garasjen etterpå.

Hos JM Robotics i Kristiansund er det 25 personer som jobber. Gründer Johan Hellstrøm er tydelig på at det er kort vei fra ide til realisering, og han oppfordrer de ansatte til å være kreative og komme med nye forslag til innovasjoner.

Tilpasset havbruksnæringen

Og for den som lurer på hva navnet står for, så er JM Robotics satt sammen av Johan og Magnus robotics.

Fra arbeidet med prototypen satt de to gründerne til slutt igjen med en ROV som de mente var litt mer eksotisk og tilpasset havbruksnæringen, sammenlignet med annet utstyr som var på markedet.

- Det var ROV-er på markedet, men det fantes ingen til en fornuftig pris, som kunne leveres på kort tid. De ROV-ene som var på markedet var også i all hovedsak bygget for offshore-næringen, mens vi laget noe som skulle passe mer for havbruk, som tåler en del, og som enkelt kunne brukes av oppdretterne.

Hellstrøm forklarer at de rett og slett snakket mye med oppdretterne underveis i prosessen, og spurte hva de ville ha, og hvilket behov de hadde. Med en egen programvare og verktøy som selskapet kaller JM Connect, har det også blitt enklere for oppdretterne å koble sammen rapportering og ROV-kjøring, slik at oppdragene kan følges fra hvor som helst, og tagget video og bilder lagres i skyen, sammen med en rapport som kan brukes direkte til myndighetene.

- Det har vært en enorm utvikling i havbruksnæringen, og det blir stadig flere krav til rapportering inn til myndighetene. Det neste nå vil være å se mer på bruk av kunstig intelligens i systemet, men det er foreløpig på et tidlig stadium. Da vil ROV’ene kunne operere autonomt og selv detektere feil, som f.eks hull i not, noe som fort kan bli oversett av en sliten inspektør. Autonomi og autodeteksjon vil bli et viktig hjelpemiddel for å øke kvaliteten på inspeksjoner ved å sørge for at mange flere feil vil bli oppdaget på et tidlig stadium, sier salgsdirektøren.

På lageret til JM Robotics ligger det ferdigproduserte deler som er klar til å bli satt sammen til en ROV.
Kristiansund-selskapet sender ut ca 8 ROV-systemer i måneden. Til nå har selskapet levert 350 ROV-systemer til markedet.

Fordel som gamer

En av de tingene selskapet jobber mye med er å lage opplæringsmoduler, slik at oppdretterne får tilstrekkelig opplæring når de kjøper en undervannsdrone.

- De får opplæring i bruk og enkelt vedlikehold, men de ønsker enda mer opplæring og har et genuint ønske om å bli enda flinkere, ettersom det blir mer og mer brukt. Noen tar det veldig enkelt, mens andre trenger mer opplæring.

En ørliten fordel har kanskje alle de som har brukt mye tid på konsoller som Xbox og Playstation, da ROV-ene styres med disse spakene.

- Det fine med det er at hvis en skulle gå i stykker, eller noe skjer, så kan man bare stikke innom Elkjøp eller Power for å skaffe en ny en rimelig kjapt.

Kraftig oppskalering

Selve ROV-en er bygget for å kunne gå ned til 300 meter, noe som dekker det markedet JM Robotics opererer i. Med ganske enkle grep kan man også oppjustere dette til 600 meter, forteller de to.

- I dag har vi 350 ROV-er som er solgt til markedet, der ca 330 av dem er til oppdrettsnæringen. Det inkluderer også en del serviceselskaper som jobber mot næringen.

- Hva er de vanligste arbeidsoppgavene man bruker en ROV til?

- Inspeksjon av not for å finne hull, telle dødfisk, oppdage slitasjeskader, tau som er feil, maskebrudd, for å nevne noe, sier gründeren.

Fremover mener Grytten og Hellstrøm at nedsenkbar drift vil bli en god business for Kristiansund-selskapet.

- I år kommer vi til å doble antall ROV-er vi sender ut. Det handler både om kapasitet, men også om etterspørsel knyttet til nedsenkbare merder. Vi har dialog med flere selskaper som leverer nøter. En av idéene som jobbes med er å ha en ROV i hver not. I løpet av de tre neste årene skal det leveres 1500-2000 slike nøter, og vi er en ønsket samarbeidspartner. Mer kan jeg ikke si, avslutter Grytten.

Selskapet benytter blant annet norskproduserte thrustere fra Stavanger.

Selskapet benytter blant annet norskproduserte thrustere fra Stavanger

JM Robotics i Kristiansund.
JM Robotics i Kristiansund.
JM Robotics i Kristiansund.
JM Robotics i Kristiansund.
JM Robotics sine lokaler i Kristiansund.
Fra venstre: Salgsdirektør Leiv Erling Grytten og gründer Johan Hellstrøm trives godt med å lage hjelpsomme verktøy for havbruksnæringen.