Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur i Krüger Kaldnes, påpeker at med gode erfaringsdata og med høyere fokus på fiskevelferd kan Krüger Kaldnes bidra til utvikling av trygge RAS-systemer. Foto: Krüger Kaldnes.
Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur i Krüger Kaldnes, påpeker at med gode erfaringsdata og med høyere fokus på fiskevelferd kan Krüger Kaldnes bidra til utvikling av trygge RAS-systemer. Foto: Krüger Kaldnes.

Erfaring bidrar til utvikling av trygge RAS-systemer

Juleintervju: Krüger Kaldnes mener å ha løst en del av utfordringene knyttet til drift av RAS-anlegg, og bruker erfaringene i videre arbeid. 

Publisert

Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur i Krüger Kaldnes, forteller til Kyst.no at selskapet har hatt et fantastisk år med tre nye kontrakter på bygging av nye settefiskanlegg for selskapene SalMar, Marine Harvest og Osland Settefisk.

I tillegg er selskapet i siste fase av oppføring av det nye smoltanlegget som de bygger for Lerøy Sjøtroll på Fitjar. Det blir et av verdens største og flotteste settefiskanlegg, legger hun til, og vil være i full drift til neste år.  

Lerøy Sjøtrolls Smoltanlegg på Fitjar blir et av verdens største settefiskanlegg. Klikk for større bilde. Foto: Krüger Kaldnes.
Lerøy Sjøtrolls Smoltanlegg på Fitjar blir et av verdens største settefiskanlegg. Klikk for større bilde. Foto: Krüger Kaldnes.

Lanserer modulbasert RAS-system

Kyvik forteller at selskapet er stolt av å kunne lansere sitt nye modulbaserte RAS-system for stor postsmolt og landbasert oppdrett.

- Vi merker allerede stor interesse for dette konseptet, og mener vi har løst mange av de utfordringer næringen har opplevd ved produksjon av stor postsmolt og slakteferdig fisk. Krüger Kaldnes har vokst masse på erfaring fra de prosjekter vi har levert og vi føler oss svært trygge på veien videre både nasjonalt og internasjonalt.

- Erfaringen oppdretterne har hatt med RAS-anlegg i 2018, er denne erfaringen og kunnskapen med på å forme design på fremtidige RAS-anlegg?

- Ja, i aller høyeste grad. Drift av RAS-anlegg har vært en relativt ny erfaring i denne bransjen hvilket gjør at man først nå begynner å få gode driftsresultater fra de større settefiskanleggene som var først ute med denne teknologien. Med gode erfaringsdata og med høyere fokus på fiskevelferd kan vi som leverandør bidra til utvikling av trygge RAS-systemer som reduserer risiko både for oppdretter og for oss som leverandør.

Les også: 

Har realistiske planer

Anlegg som bygges med de rette forutsetninger og med trygge leverandører, sier hun, og som ikke ene og alene styres av den laveste CAPEX vil skape større inntjening og stabilitet for fremtidig produksjon.

Kyvik påpeker at etterspørselen etter RAS-anlegg ikke har økt betydelig på settefisk siden, men forteller at selskapet opplever at de som henvender seg nå har svært realistiske planer.

- Der vi ser økning er på landbasert oppdrett av slakteferdig laks – særlig internasjonalt.

Uheldige hendelser i landbaserte anlegg sier hun er en utfordring og her trenger man å jobbe sammen som næring for å heve det generelle kunnskapsnivået og å løfte kvaliteten for felles beste. For at Norge skal kunne beholde sin posisjon internasjonalt i årene som kommer,  mener Kyvik man må være førende for utviklingen som fremmer sunn produksjon.

Trenger mer kunnskap 

Hun peker på at høyere krav til fiskevelferd og produksjon gjør at oppdrettsnæringen må tilpasse seg en betydelig høyere grad av kunnskap og industrialisering.

- Det er en overgang som vil påvirke flere aktører i bransjen både neste år og årene som kommer.

Kyvik forteller at det fremdeles er god inntjening og stor vilje til investering, noe som drar utvikling av teknologi og fremtidige produksjonsmetoder videre.

Fem kjappe:

1. Vil det bli eksportert mer laksevolum neste år? Nei

2. Er PD langt mer kontrollert neste år pga ny vaksine?  Nei

3. Tror du det vil lyse rødt "trafikklys" ved noen området til neste år? som fører til at de må redusere MTB?  Ja

4. Er Harald Nesvik fiskeriminister neste år?  Ja

5. Gjennomsnittlig laksepris for 2018 er cirka 59 kr/kg. Hva blir gj.snittsprisen for 2019? ca. det samme er mitt beste gjett

Selv om det har vært en positiv utvikling, mener hun næringen i større grad må være villige til å bære mer av kostnadene for utvikling av produksjonsteknologi og produksjonskapasitet.

- Skal næringen klare økt produksjon og teknologiutvikling må det også foreligge stabile og oppnåelige rammer for vekst fra myndighetene sin side.

Hun mener en av de største utfordringene fra året som gikk er stadig strengere krav gjeldende forebygging av lus og sykdom.

- Dette gjør at produksjonen flater ut. Selskapene må nå vurdere hvordan de skal stabilisere eller øke veksten uten å utvide med nye konsesjoner.

- Dersom du skulle fått et juleønske innvilget overfor havbruksnæringen, hva ville det vært?

- Rammevilkår som gir mulighet til økt produksjon og vekst til de selskaper som er best på å bygge kvalitet og omdømme for Norsk lakseindustri.  Vi ønsker at verden skal fortsette å se Norge som verdens beste lakseprodusent

Spennende år i vente

Avslutningsvis forteller Kyvik at hun ser lyst på 2019 og forteller at det blir et spennede år.  

- Vi vil ha ha god produksjon på prosjektene vi har påbegynt i år. Vi ser lyst på nye prosjektmuligheter og har en flott utvikling av kompetanse i selskapet.

Vår eier Veolia ønsker å satse stort på Akvakultur fremover noe som gjør at vi jobber mye med utvikling av produkter og programvare. Vi ønsker å ha en aktiv rolle ved å bidra med førende teknologi og har nå tatt et steg videre med å utvikle programvare til å forutse skjæringspunkt mellom teknologi, biologi, kjemi og økonomi i produksjon.

Les alle juleintervjuene her.