Gå til innhold
Annonse

Akutt fiskedød i RAS-anlegg bekymrer forsikringsbransjen

Det bekymrer Gjensidige at man ikke med 100 % sikkerhet kan si det er H2S som står bak mye av akuttdødeligeheten i RAS-anlegg. Illustrasjonsfoto: Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Det bekymrer Gjensidige at man ikke med 100 % sikkerhet kan si det er H2S som står bak mye av akuttdødeligeheten i RAS-anlegg. Illustrasjonsfoto: Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Gjensidige Forsikring ASA forteller de er bekymret for akutt fiskedød i RAS-anlegg, ettersom man vet så lite om årsakene. Selskapet har derfor blitt strengere og krever mer når anleggene skal forsikres.

Annonse

Stine Egeland, fagansvarlig havbruk i Gjensidige Forsikring ASA, forteller til Kyst.no at problemstillingen rundt akutt fiskedød med ukjent årsak i RAS-anlegg bekymrer, da det er et faktum at ingen enda med 100% sikkerhet vet at det er H2S som står bak dødeligheten.

- Når man ikke vet årsaken med sikkerhet så er det også vanskelig å være sikker på at de tiltakene man iverksetter treffer. Et annet sentralt moment er at i alle de sakene vi kjenner til, enten fra våre kunders opplevelser eller via bransjen for øvrig, så er det ikke veldig mange krystallklare røde tråder, sier hun.

Egeland påpeker at som forsikringsselskap forholder Gjensidige seg til problematikken ved å erkjenne at hydrogensulfid trolig kan være årsaken til akutt dødelighet og derfor agerer deretter.

Stine Egeland, fagansvarlig havbruk i Gjensidige Forsikring ASA sier de merker seg at de prosjektene som er i pipelinen nå oftest er finansiert av risikovillig kapital og mange av de må være forberedt på at de ikke vil kunne få fullverdig forsikring på biomassen sin de første årene. Foto: privat.
Stine Egeland, fagansvarlig havbruk i Gjensidige Forsikring ASA sier de merker seg at de prosjektene som er i pipelinen nå oftest er finansiert av risikovillig kapital og mange av de må være forberedt på at de ikke vil kunne få fullverdig forsikring på biomassen sin de første årene. Foto: privat.

Strengere krav

Å forsikre oppdrettsnæringen sier hun er kunnskapskrevende og man må ha god innsikt i den risikoen det involverer. Egeland påpeker at som følge av den utviklingen de har sett innenfor smoltproduksjon er det en økt risiko forbundet med å forsikre RAS-anlegg, kontra tradisjonelle gjennomstrømsanlegg.

- Vi ser også at det er forbundet betydelig risiko rundt oppstart av disse anleggene og at vi her er nødt til å sette tydeligere krav til at anleggene skal være testet før det settes fisk inn i dem. Vi har blitt strengene i den forstand at vi setter tydeligere krav og vil fremover differensiere prissettingene i forhold til hvilken type teknologi som benyttes, fortsetter hun.

Nei til landbasert matfiskproduksjon

Likevel presiserer hun at eksisterende havbruksselskaper med solid kunnskap og erfaring in-house, slik bildet er i dag, ikke vil ha problemer med å få forsikret sine RAS anlegg for smoltproduksjon hos Gjensidige i årene som kommer.

- Det Gjensidige enn så lenge har sagt nei til er landbasert matfiskproduksjon. Her vil vi kontinuerlig vurdere de forespørslene vi får. Vi merker oss at de prosjektene som er i pipelinen nå oftest er finansiert av risikovillig kapital og mange av de må være forberedt på at de ikke vil kunne få fullverdig forsikring på biomassen sin de første årene, opplyser hun. 

Bakgrunn for dette er kombinasjonen av risikoprofilen til disse anleggene ikke er noe annerledes enn smoltanleggene bygget på samme teknologi, ifølge Egeland. Verdiene påpeker hun er dog svært mye høyere og det relativt sett er snakk om et fåtalls anlegg.

- Når vi forsikrer anlegg i sjø er det mange – ca. 1000 anlegg i landet. Da vil vi som forsikringsselskap kunne tåle å stå i et par ILA saneringer, som er det vi har mest skadeutbetaling på. Men om et landbasert matfiskanlegg med fisk som er like verdifull som den i sjøen går ned har vi færre anlegg å dekke dette inn på. Det sier følgelig at prisen vil måtte bli deretter, eller at vi sier nei før vi ser at det fungerer, understreker hun.

Kjør anlegg i anlegget

Gjensidiges anbefaling til næringen er derfor å tenke smått i det store.

- Skal man bygge kjempestore RAS-anlegg bør man så langt det lar seg gjøre heller kjøre flere mindre anlegg i anlegget, i motsetning til å presse inn flest mulig kar tilknyttet en RAS, mener Egeland.

- Fordi når det går galt – enten i form av det teknisk havari eller akutt forgiftning - så går oftest skikkelig galt, og hele avdelinger stryker med. Og det er alles mareritt, sier hun.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse