Illustrasjonsfoto av lakseeksport. Arkivfoto.
Illustrasjonsfoto av lakseeksport. Arkivfoto.

- Trykk i etterforskningen av Ocean Quality

Politiadvokat sier de har trykk i etterforskningen av Ocean Quality og Bremnes Seashore.

Publisert
Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal sier de har trykk i etterforskningen og utfører nå flere avhør. Foto: Privat/LinkedIn.
Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal sier de har trykk i etterforskningen og utfører nå flere avhør. Foto: Privat/LinkedIn.

31. januar 2018 mottok Ocean Quality, som er salgsselskapet til Grieg Seafood og Bremnes Seashore- et vedtak fra Mattilsynet om stans i all eksport av norsk laks fra selskapet til Kina.

Årsaken var at Mattilsynet har fått uriktig dokumentasjon fra selskapet angående eksport av forsendelser med laks til Kina. Mattilsynet mistenker de to selskapene for å ha eksportert laks fra anlegg med PD. Dette ble avdekket etter et tilsyn hos Bremnes Seashore 25. og 26. januar.

Mattilsynet har derfor anmeldt virksomhetene til politiet og suspendert dem fra eksport til Kina.

Les også: PD-fisk sendt til Kina - Mattilsynet lurt av uriktige dokumenter. 

- Trykk i etterforskningen

Politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal sier til Kyst.no at saken er under etterforskning og påpeker at de har ikke konkludert noe på dette tidspunkt. 

- Det jeg kan si er at det er trykk i etterforskningen. Hvor lang tid det kommer til å ta er litt avhengig av hvor mye data som må gå gjennom, og hva vi finner i datene. Så det er klart det kommer til å ta litt tid, for det er mange avhør som må gjøres, opplyser han. 

Styreleder Øyvind Fossøy i Ocean Quality sier til Kyst.no at de tar saken tar de svært alvorlig. 

- Etter det vi kjenner til, har enkeltpersoner i selskapet, i strid med våre retningslinjer, bevisst gjenbrukt tidligere egenerklæringer. Vi har nulltoleranse for uriktig bruk av dokumentasjon, og vi beklager sterkt at det har skjedd. Ocean Quality AS har suspendert to ansatte, som etter det vi vet har vært involvert i dette.

Les også: PD-fisk til Kina: Den verst tenkelige timingen

- Tid til å rydde opp

Fossøy sier de har informert alle deres kinesiske kunder om denne saken.

- Vi har sterkt beklaget at vi har sendt fisk som ikke var godkjent for Kina. Vi har ikke fått noen reaksjoner så langt. Heldigvis oppdaget Mattilsynet den uriktige bruken av dokumentasjon relativt raskt, som har gitt oss mulighet til å rydde opp. Alle våre kunder skal kunne stole på at fisken vi sender dem er riktig merket, forteller han.

Fossøy sier videre at de samarbeider nå tett med norske myndigheter, for å få alle fakta på bordet. De etterforsker blant annet om det foreligger brudd på Matloven og om det er gitt uriktige opplysninger til myndighetene. 

- Denne saken viser også at myndighetenes kontrollsystem fungerer, og vi er glade for at Mattilsynet oppdaget dette relativt raskt, slik at vi kunne rydde opp, legger han til.

Grundig gjennomgang av rutiner

Fossøy sier de har satt inn flere tiltak for å hindre at noe lignende skal skje igjen.

- Etter Mattilsynets kontroll gjorde vi en fullstendig gjennomgang av rutiner og systemer, og vi har gjennomført tiltak for å hindre at dette ikke skjer igjen.

- Vi har blant annet skjerpet inn rutinene for egenerklæringer og interne kontroller, blant annet har vi innført dobbeltkontroll nå. Ansatte som jobber med eksport til Kina har fått opplæring i de nye rutinene. Vi har også gitt en redegjørelse til Mattilsynet om tiltakene og har en dialog med tilsynet om dett, legger han til. 

- Ansvaret ligger på næringsaktørene

Elisabeth Wilmann, direktør, avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet sier til Kyst.no at de har varslet kinesiske myndigheter og de ser alvorlig på situasjonen.

- Vi har suspendert disse to virksomhetene fra eksport til Kina. I tillegg øker vi kontrollen av eksporten av fersk laks til Kina for å sikre oss at aktørene følger kravene i lakseprotokollen. Konkret må eksportører dokumentere bedre hvilke oppdrettsanlegg laksen kommer fra. I tillegg vil Mattilsynet kontrollere flere vareparti, opplyser hun.

- Hvor uheldig er denne situasjonen med tanke på det forholdet man nå prøver å bygge opp igjen med Kina?

- Mattilsynet har varslet kinesiske myndigheter om de antatte bruddene på laksprotokollen. Det er ennå for tidlig å si om, og i så fall hvilke, konsekvenser dette vil ha for eksporten til Kina, sier Wilmann.

På grunn av politietterforskningen kan Mattilsynet ikke ytterligere uttale seg om saken, men de har i en pressemelding tidligere påpekt at Kina og Norge undertegnet i fjor en lakseprotokoll der partene ble enige om at det kun kan eksporteres laks fra oppdrettsanlegg uten mistanke eller påvisning av fiskesykdommene ILA eller PD. Kravet gjelder på oppdrettsanleggsnivå og ikke på sone- eller fylkesnivå. Ansvaret for å oppfylle fiskehelsekravet har lakseprodusentene og eksportørene.

- Like fullt må sjømataktørene respektere kravene og følge dem. Norske myndigheter har arbeidet lenge og lagt ned mye ressurser for få til en lakseavtale med Kina. Ansvaret for å følge avtalen har næringsaktørene, og vi forventer at kravene følges, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein i pressemeldingen.