Makrellstørje som ble løftet opp fra Lerøy Vest sitt anlegg Djupevika 5. oktober.

Makrellstørje dundret inn i Lerøy-anlegg

En makrellstørje på 375 kg suste inn i Lerøy Vest-lokaliteten Djupevika på Tysnes.

Publisert Sist oppdatert

Hendelsen føyer seg inn i en rekke saker Kyst.no har omtalt i det siste, der makrellstørjer har brast inn i oppdrettsanlegg.

5. oktober skjedde det på ny. Denne gang var det på Lerøy Vest-lokaliteten Djupevika på Tysnes i Vestland Fylke. Størjen var 375 kg og hadde en lengde på 2,78 meter.

Morten E. Fjæreide, daglig leder i Lerøy Sjøtroll, sier til Kyst.no at de oppdaget makrellstørjen på videokamera og iversatte umiddelbart tiltak for å tette hullet i noten og få tatt ut makrellstørjen.

- Hendelsen ble også rapportert til Fiskeridirektoratet. Dette er dessverre andre tilfellet hos Lerøy Sjøtroll i år og dette er noe vi sammen med resten av aktørene i næringen ser nærmere på slik at vi skal unngå lignende hendelser, forklarer han.

Makrellstørjen gikk inn i merden på 22 meters dybde i merd 3 på lokaliteten. Se skisse under.

Skisse med oversikt over hvor makrellstørjen tok seg inn i noten.

Makrellstørje i Norge

    • Det er strenge, internasjonale reguleringer innen fiskeriet som har bidratt til at bestanden av makrellstørje har økt igjen.
    • Verdens største tunfisk kommer nå hvert år for å beite i norske farvann. Den norske totalkvoten for makrellstørje i 2023 er 383 tonn.
    • Norge utgjør den nordlige utbredelsesgrensen for makrellstørje. 
    • Det er vanligvis de største individene, fra 200 kilo og oppover, som besøker våre rike matfarvann.
    • Kilde: Havforskningsinstituttet

I rapporten, som Kyst.no har fått innsyn i, skriver selskapet at det ble litt trøbbel da makrellstørjen skulle fanges, og størjen rente inn i kastenoten. Det endte med at den døde og måtte hentes opp med dykker til slutt. Makrellstørjen skal ha blitt tatt opp på dekk kl 16, 5. oktober.

Dykker var også i etterkant av hendelsen nede i merden og har reparert noten, og det er ikke avklart i hvor stor grad det eventuelt har rømt fisk fra lokaliteten. Fisken i merden skal ha vært på ca. 670 gram da hendelsen fant sted.

Ikke eneste

På Kobbevik og Furuholmen sin lokalitet Hjartholmosen ble det også oppdaget en makrellstørje tirsdag 26. september, og personell på tilvekstsenteret har beskrevet at det var panisk oppførsel på laksen i merd. Selskapet skriver i en melding til Fiskeridirektoratet at hullet var svært lite tatt i betraktning av at en størje har svømt gjennom, men sier det er samme "type" hull selskapet fikk på lokalitet Brattavika etter størje i merd der i 2022. 

Kyst.no har bedt om kommentar fra daglig leder i selskapet, som foreløpig ikke har besvart vår henvendelse.

Fiskeridirektoratet har sagt til Kyst.no at bestanden er økende, og de mener makrellstørje i merd er en problemstilling som bare vil bli mer aktuell i tiden fremover.

Sunnmørsposten skrev også i uke 44 at det har gått en makrellstørje inn i en av Måsøval sine oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal.

Makrellstørje som ble løftet opp fra Lerøy Vest sitt anlegg Djupevika 5. oktober.