Merd. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

– Mattilsynet må være forsiktig

I går skreiv kyst.no om en e-post Mattilsynet sendte ut til fiskehelsepersonell, hvor de kaller kombinasjonsbehandlinger ulovlig og krever at bruken av disse opphører. De påpekte også at det for de som ikke stanset dette, kunne det resultere i store konsekvenser. - Måten de går frem her kan få enorme konsekvenser for både næringen og våre medlemmers arbeidshverdag, sier fiskehelsebiolog og leder i Tekna Havbruk og Fiskehelse Kristoffer Berglund Andreassen, til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Andreassen påpeker at Tekna Havbruk og Fiskehelse naturligvis støtter Mattilsynet i deres syn på dyrehelsepersonelloven der det står at «Dyrehelsepersonell plikter å utøve sin virksomhet forsvarlig og skal herunder sikre kvaliteten på sine tjenester og påse at virksomheten og tjenestene planlegges og utføres i samsvar med allment aksepterte faglige og etiske normer og krav fastsatt i medhold av lov eller forskrift (Dyrehelespersonellsovens § 23 pkt)»

Les også: Mattilsynet kaller kombinasjonsbehandlinger ulovlig i e-post

-  Vi må derimot få påpeke at våre medlemmer i Tekna Havbruk og Fiskehelse også må forholde seg til andre deler av loven, også § 12 der det tydelig står at dyrehelsepersonell plikter å arbeide for velferd og sunnhets hos dyr, deriblant viltlevende dyrebestander, påpeker fiskehelsebiologen.

- Når vi da har en næring som, med tanke på lakselus, forvaltes på bakgrunn av påvirkning på villfisk må vi ivareta både oppdrettsfiskens velferd samtidig som vi må få fjernet lakselusa. Det betyr at vi som fagfolk i hvert enkelt tilfelle må vurdere hvordan vi skal få fjernet lusa på best og mest mulig skånsom måte, legger han til.

Kristoffer Andreassen. Foto: Privat.

Andreassen påpeker så at det i kysts første sak står beskrevet at bakgrunnen for Mattilsynets konklusjon en grundig gjennomgang av en enkelt lusebehandling.

- Om dette er grunnlag nok for å nekte all slik behandling må det stilles spørsmålstegn ved, siden det i samme artikkel påstås at «egne eller andres erfaringer ved uformelle utprøvninger er ikke tilstrekkelig grunnlag», sier han.

- Tekna Havbruk og Fiskehelse mener Mattilsynet må være forsiktig med å innføre slike totalforbud uten at det tas opp til diskusjon og kommer ut på høring. Måten de går frem her kan få enorme konsekvenser for både næringen og våre medlemmers arbeidshverdag. Man må derfor være sikker på at reglene som innføres faktisk gir den beste løsningen på situasjonen vi er i. Tekna Havbruk og Fiskehelse ønsker en bærekraftig næring som drives forsvarlig med dagens utfordringer i tanke, konkluderer han.