Måsøval slaktet mindre i tredje kvartal, noe som ga utslag på inntekt og driftsresultat.

Svakere tall for Måsøval

Konsernet omsatte for 378 millioner kroner i tredje kvartal, en reduksjon sammenlignet med 483 i samme kvartal i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en børsmelding fra selskapet tirsdag.

Konsernets operasjonelle EBIT i 3. kvartal 2022 var 62 millioner kroner, ned fra 121 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernet forventer å slakte totalt 22 200 tonn i 2022, noe som er litt mindre enn tidligere varslet.

- Nedgangen i inntekter og operasjonell EBIT kan tilskrives et lavere slaktevolum i 3. kvartal 2022 (-2 402 tonn) sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor, skriver Måsøval i børsmeldingen.

Konsernet hadde også utfordringer med PD og ILA i kvartalet.

Måsøval har slaktet 16 848 tonn sløyd vekt totalt i 2022. Dette representerer en økning i slaktevolum på 40 prosent sammenlignet med samme tid i 2021.

Konsernets netto rentebærende gjeld ble redusert med 164 millioner kroner sammenlignet med utgangen av 2. kvartal 2022. Ved utgangen av rapporteringskvartalet var konsernets samlede egenkapital 1 936 millioner kroner, en nedgang på 85 millioner. Nedgangen skyldes et utbytte på 123 millioner kroner. Egenkapitalandelen ved utgangen av 3. kvartal 2022 var 39,1 %.

- Oppdrett er konsernets største segment og konsernet oppnådde salgsinntekter på 329 millioner kroner, hvorav 303 millioner er salg av laks. Prisene er opp fra Q3 2021, men en nedgang i slaktevolum førte til til en nedgang i salgsinntekter på 112 millioner kroner. Operasjonell EBIT per kg slaktet laks var 16,0 kroner (NOK 17,0).

Ut mot grunnrenteskatt

Måsøval mener grunnrenteforslaget er lite gjennomtenkt og skadelig ikke bare for havbruket. Næringsvirksomhet i Norge, men også til fremtidens skattegrunnlag for Norge. I lys av dette kansellerte Måsøval sitt oppkjøp av 116 tonn MTB i produksjonsområde 6. I tillegg besluttet selskapet å ikke kjøpe noen MTB på auksjonen i oktober i år. De Selskapet vil inntil videre også utsette planlagte investeringer i overkant av 1000 millioner kroner, skriver de.

I 2019 mottok Måsøval 4 utviklingstillatelser for å utvikle konseptet Aqua Semi. Aqua Semi er designet for å åpne opp nye områder for lakseoppdrett, redusere lus og sykdomssmitte, forbedre fiskehelsen og redusere driftskostnadene. Prosjektutviklingsfasen ble avsluttet i løpet av Q3. Prosjektet er stanset på grunn av usikkerhet rundt den fremtidige beskatningen av havbruk.

I børsmeldingen skriver også selskapt at de velger å utsette søknaden om notering av aksjen på Oslo Børs som følge av den foreslåtte grunnrenteskatten.

Vil slakte mindre

Konsernet forventer å slakte totalt 22 200 tonn i 2022, noe lavere enn spådd på grunn av mindre slakt i 3. kvartal. Konsernet forventer at slaktingen i 4. kvartal blir 5 300 tonn, i tråd med tidligere guiding. For 2023 forventer de å slakte 26 400 tonn.

- Gjennomsnittlig laksepris i 3. kvartal gikk ned med 34,3 kroner sammenlignet med 2. kvartal 2022. Gjennomsnittlig laksepris per kg var betydelig høyere i dette kvartalet (NOK 72,5 per kg) sammenlignet med Q3 2021 (NOK 54,6 per kg). Gjennomsnittlig laksepris forventes å holde seg sterk resten av 2022 og inn i 2023. Fishpool sin forwardkurs for 4. kvartal 2022 er NOK 79,1 og gjennomsnittlig forwardpris i 2O23 er NOK 89,5.