Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen fra UiS klaget VG og E24s dekning til PFU. Det ga uttelling.

VG og E24 felt for artikler om lakseskatt-forskning

Forskerne Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen fra UiS følte seg uthengt av VG og E24. Nå har de fått medhold i PFU. – Vi er veldig glade, sier de.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

E24 er felt for å ha brutt god presseskikk på punkt 4.17 i Vær Varsom-plakaten, mens de har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 VG har ifølge PFU opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Artikkelen det gjelder ble publisert i november 2019, først i E24 og så i VG. Hovedpoenget i artikkelen at professorene hadde publisert kronikker om forslaget til ekstraskatt på laksebransjen, uten å opplyse at forskningen var betalt av laksenæringen. Dette stemte ikke.

- Vi er veldig glade for å ha fått medhold i PFU. Artiklene i E24 og VG om vår forskning på lakseskatt var tendensiøse og utelot mange viktige aspekter som ville gitt en mer opplyst og balansert fremstilling. Blant annet advarte vi ikke mot innføring av en særskatt, men vi argumenterte mot den foreslåtte innretningen, dvs. vannkraftmodellen, en modell som for øvrig er under hardt press fra politikere om dagen siden den hindrer investeringer i klimavennlig kraftproduksjon. Det var med bakgrunn i våre analyser av vannkraftmodellen vi advarte mot at den samme modellen innføres for havbruk. Det sier professor Bård Misund i en kommentar til Kyst.no.

Han presiserer at deres forskning på lakseskatt var finansiert både av FHF og av Forskningsrådets program SKATT, som igjen er finansiert av Finansdepartementet, mens medieoppslagene kun fokuserte på den ene finansieringskilden.

- I tillegg hadde vi opplyst om finansiering til flere medier, men enkelte trykte ikke denne informasjonen. Vår finansiering var til og med nevnt i NOU’en om lakseskatt. Vi hadde opplyst E24-journalisten om alt dette, men det kom ikke på trykk, sier han.

Artikkelen

Artikkelen E24 publiserte torsdag 14. november 2020 hadde tittelen «Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen». I ingressen sto det:

«I en rekke kronikker advarte professorer mot forslaget om ekstraskatt på laksebransjen. Men de opplyste ikke om at forskningen var betalt av laksenæringen: – En glipp, sier professor

I brødteksten ble det henvist til debatten om «fordelingen av laksemilliardene bør endres ved en hardere beskatning», og at et flertall i Havbruksskatteutvalget i en fersk rapport støtter «innføring av grunnrenteskatt på 40 prosent på havbruksnæringen». Videre het det:

«Professorene Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har i en rekke kronikker og intervjuer det siste året uttalt seg negativt om konsekvensene av innretningen på en slik ekstraskatt. Samtidig ledet de et prosjekt betalt av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) til 3,3 millioner kroner. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering finansieres 100 prosent av sjømatnæringen.»

Artikkelen ble samme dag kl. 14.31 oppdatert med et tillegg fra professorene. Nederst i publiseringen ble opplyst:

Etter at denne artikkelen ble publisert, skriver professor Ragnar Tveterås følgende i en e-post:

«Forskningen har vært finansiert fra både av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og fra Forskningsrådets skatteprogram, som er finansiert av Finansdepartementet….Finansiering har vært tydelig merket i alle presentasjoner og i rapportutkast sendt utvalget. Finansiering er også nevnt i noen medieoppslag, første gang 17. januar. I to medieoppslag ble oppgitt finansiering kuttet av desken….Vi argumenterer ikke mot særbeskatning av havbruksnæringen, men foreslår en annen innretning av denne.»

Under artikkelen var det åpnet for leserkommentarer. En av disse inneholdt kun ett ord: «Svindel». En annen kommenterte slik: «Åpenbart kjøpt og betalt…»

Misund, Tveterås og Osmundsen reagerte sterkt på denne feamstillingen av saken og klaget redaksjonene inn for Pressens faglige utvalg (PFU). 

De mente dessuten at leserne kunne få inntrykk av at professorene var imot grunnrenteskatt for laksenæringen i det hele tatt.

PFU: Brudd på god presseskikk

PFU skriver bl.a. at de finner det problematisk at E24 underspilte det faktum at forskerne også hadde midler fra «den andre parten», Finansdepartementet.

- Slik utvalget ser det, bidro det til å gi et misvisende inntrykk av forskerne og forskningen.

PFU har også notert seg at forskerne ved fleire anledninger har opplyst om finansieringskildene sine, noe de også fortalte journalistane. Likevel ble ikke dette med i artikkelen.

E24 får i tillegg hard kritikk for å ha håndtert kommentarfeltet dårlig, der professorene ble beskyldt for "korrupsjon" og "svindel".

- Når det gjelder leserkommentarene, krever VVP 4.17 at redaksjoner på selvstendig grunnlag fjerner innlegg som bryter med god presseskikk. Klagerne ble i leserkommentarer under den første publiseringen utsatt for både usaklige og sterke beskyldninger. Ettersom innleggene ble liggende i flere måneder og først fjernet etter mottatt PFU-klage, mener utvalget at E24 ikke har hatt gode nok rutiner for å fange opp slike innlegg.

Les hele kjennelsen fra PFU i saken mot E24 her og VG her