- Blir grunnrenteskatten vedtatt vil det svekke utviklingstakten i næringen vesentlig, uttaler konsernleder Henning Beltestad i forbindelse med presentasjonen av førstekvartalsresultatene.

Beltestad om Q1:
- Ikke fornøyd

Første kvartal bød på krevende forhold i havbrukssegmentet for Lerøy Seafood Group.

Publisert Sist oppdatert

I første kvartal 2023 rapporterer Lerøy en omsetning som er 26% høyere enn i fjor.

Operasjonell EBIT i Q1 2023 utgjør 989 millioner kroner som er en forbedring fra 889 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- Kvartalet er påvirket av inflasjon i priser på sjømatprodukter, men også av en krevende situasjon i havbruk i andre halvdel av 2022 som har gitt lavere snittvekter og en ikke optimal slakteprofil med tanke på prisutvikling gjennom første kvartal, skriver selskapet i kvartalsmeldingen.

Konsernets nedstrømsvirksomhet viser betydelig forbedring fra samme periode i fjor. Tross lavere kvotegrunnlag i 2023 sammenlignet med 2022 leverer Villfangst et godt første kvartal.

- Vi er ikke fornøyd med resultatene i havbruk i første kvartal, men vi har iverksatt en rekke tiltak vi har stor tiltro til gradvis vil gi resultater sier Henning Beltestad. Dette ble nærmere gjennomgått på kapitalmarkedsdagen i september 2022.

Prisene påvirket av svak krone

Så langt i 2023 er sesongmønsteret det samme som i 2022, med et lavt sesongmessig uttak av laks og ørret i starten av året. Dette påvirker prisdannelsen betydelig.

Etterspørselen etter sjømat er sterk, men det er også verdt å merke seg at spotprisene på laks til nå i andre kvartal er betydelig høyere enn i fjor målt i norske kroner, mens de målt i Euro er lavere, fortsetter Beltestad.

Grunnrenteforslaget avgjørende for videre utvikling

Etter å ha mottatt mer enn 400 høringssvar som synliggjør skadevirkningene og de operasjonelle utfordringene, skriver Lerøy de synes det er er det svært trist å konstatere at regjeringen ikke har tatt hensyn til innspillene i sitt lovforslag som ble lansert 28. mars 2023.

- Vår produksjon er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. I internasjonale rangeringer har Norske havbruksaktører gjentatte ganger blitt trukket frem som verdens mest bærekraftige proteinprodusenter. Næringen bidrar til det globale grønne skiftet. Det er derfor nærmest uforståelig at regjeringen nå vesentlig begrenser næringens evne til å investere. Høringssvarene dokumenterte grundig at den foreslått skatten absolutt ikke investeringsnøytral. Blir den vedtatt vil det svekke utviklingstakten i næringen vesentlig, uttaler konsernleder Henning Beltestad.

Utsikter fremover

- Per i dag forventer vi en marginal kostnadsøkning i havbruksegmentet i andre kvartal, men lavere uttakskostnader i andre halvår av 2023, sier konsernleder Henning Beltestad.

Slaktet volum inkludert felles kontrollerte virksomheter forventes til 193,500 GWT i 2023.

En lavere kvote påvirker villfangst, men man mener man har et godt driftsgrunnlag for resten av året.

- Nedstrømsvirksomheten viser forbedring og dette forventes å fortsette i kommende kvartal.

Historisk har etterspørsel etter sjømat holdet seg relativt godt i økonomiske nedturer.

- Vi opplever at vår verdikjede møter markedets behov og at Lerøy er godt posisjonert for fremtiden, avslutter Henning Beltestad