En av Lerøy sine lokaliteter.

Flere tusen laks rømte fra Lerøy-lokalitet

Lerøy Midt AS opplyser at de har oppdaget en notskade på havbrukslokaliteten «Naustneset» i Tingvollfjorden i Gjemnes kommune.

Publisert Sist oppdatert

Skaden ble ifølge Lerøy oppdaget tirsdag 27. februar.

Noten var i ferd med å slaktes ut og selskapet rekvirerte ekstra brønnbåtkapasitet slik at de i løpet av natten har tømt den aktuelle noten for gjenværende fisk. De kan på bakgrunn av dette anslå et foreløpig rømmingsomfang på 5 000 laks. Laksen er ca. 6 kg.

- Vi har raskt mobilisert ekstra ressurser for å utbedre notskaden og fange opp mest mulig av den rømte fisken. Vi opprettholder en nær dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt. 

- Beredskapsplanen vår ble umiddelbart iverksatt. Det er satt ut 1200 meter med gjenfangstgarn innenfor det området vi har tillatelse til, og vi venter nå på klarsignal fra Statsforvalteren slik at vi raskt kan iverksette gjenfangst i et større område, sier Larssen. 

- Svært alvorlig

Lerøy opplyser at de har avtaler med lokale fiskere som de har bedt om bistand fra. 

- Vi gir dusør på 350 kr pr. fisk som blir levert til oss på landbasen til lokaliteten. Vi ber om at de som ønsker å beholde fisken selv gir oss beskjed om hvor mye fisk som er fanget. Det er svært viktig at de som ønsker å fiske etter den rømte fisken overholder reglene for fiske i området og orienterer seg om eventuelle endringer. 

Larsen sier videre at de beklager hendelsen på det sterkeste, og sier selskapet har en visjon om null rømming.

- Vi tar dette svært alvorlig. Lerøy har en egen miljø- og sikkerhetsgruppe som nå har satt i gang arbeidet med å finne årsaken til rømmingen. Vår prioritet er å begrense skadeomfanget og lære av hendelsen for å unngå fremtidige rømminger, avslutter Larssen.