Tore Jeppe Sørhaug, tilsynsleder og spesialrådgiver i Arbeidstilsynet. Foto: Katarina Berthelsen.

Vil avklare lover og regler for offshore havbruk

Selv om havbruksnæringen flytter "offshore" er den fortsatt underlagt arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet utelukker likevel ikke at lokalitetene kan få flere lover å forholde seg til.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Per i dag har havbruksnæringen underlagt arbeidsmiljøloven fordi produksjonen skjer innaskjærs, og såpass nært landbruket. Dette gjelder også båter som yter service til næringen, da de sees på som en naturlig integrert operasjon i driften av et anlegg, samt dykking i forbindelse med inspeksjoner.

Sjøfart, fangst og fiske er utelatt fra arbeidsmiljøloven, og gjeldende tilsyn er sjøfartsloven.

Tore Jeppe Sørhaug som er tilsynsleder og spesialrådgiver i Arbeidstilsynet, la under Teknologi og Servicekonferansen i Trondheim forrige uke frem at dette ikke vil endres på tross av næringens utvikling.

- Arbeidsmiljøloven gjelder uavhengig av anleggets plassering, og lokalisering i eksponerte forhold, slo han fast.

For offshoreenheter på norsk sokkel er Petroleumstilsynet fungerende tilsynsmyndigheter, og Sørhaug bekrefter at det er en pågående diskusjon om hvor tilsynet skal ligge ved eksponert havbruk.

Det ble også uttrykt skepsis fra salen, og bekymring om tanken om hvordan forskjellige lokaliteter i fremtiden kan oppleve, flere tilsyn fra flere regelverk innad i næringen.

Sørhaug svarte på vegne av Arbeidstilsynet, at arbeidsmiljøloven gjelder generelt med tilsyn til forskjellige områder, og at det også vil være andre tilsynsetater inne i bildet.

Ønsker samordning

Sjøfartsdirektoratet, ved Ole Morten Fureli, svarte at de håper det kan bli en samordning mellom forvaltningene, slik at dobbelt arbeid kan unngås.

Geir Ove Ystmark avsluttet for Sjømat Norge med å informere salen om at de har bedt både Arbeidstilsynet og Sjøfartstilsynet å ta del i, og være en medvirkende part i avklaringen om sitasjonen vedrørende tilsyn i næringen.

- Vi håper næringen blir enig i den avklaringen som tas, sa han.

Under konferansen var det også mye fokus på kostnader, og hvordan de skal reduseres og en økning håndteres. Trond Williksen i Salmar var klar på at hele næringen måtte bidra, og arbeidstilsynet stiller også opp.

Les også: -Alle i havbruksklyngen har et ansvar for kostnadsreduksjon

- HMS kan være både billig og enkelt, så lenge det integreres i det daglige arbeidet, sa Sørhaug.

Vanskelig å konkludere rundt autonome anlegg

Men den rivende teknologiutviklingen i bransjen byr også på utfordringer. Hvem skal ha tilsynet på autonome oppdrettsanlegg?

- For dette finnes det ikke forskrifter i dag, sa Tore Jeppe Sørhaug.

Det ble likevel påpekt at autonome anlegg vil likevel kreve service og vedlikehold, som igjen krever sikkerhet for personell.

Derfor oppfordrer Arbeidstilsynet et fokus på utarbeiding og videreutvikling av standarder, RP's (Reccommended Practice) og teknologiutvikling for å sikre HMS.

- Utvikling av gode funksjonsforskrifter gjør tilsyn i næringen lettere for oss, avsluttet Sørhaug.