Her ser man en modell av det lukkede konseptet Hexacage, sammen med John-Arne Olsen, som er partner i selskapet.

Nå vil de begynne å brenne stål

Med lukkede stålmerder nærmer Westcon Hexacage seg et kritisk steg i utviklingen i det som de mener kan være med på å endre oppdrettsnæringen til det bedre. Snart er første signatur i havn.

Publisert Sist oppdatert

Kyst.no har tidligere skrevet om Westcon, som mener de har svaret på hvordan man kan drive lakseoppdrett med en miljøvennlig alt-i-ett løsning.

Hexacage er en enhet som består av lukkede stålmerder som omkranser en servicecelle, der hver merd opererer isolert med egne maskinrom, filtre, pumper, og servicecelle til felles infrastruktur. Den inneholder blant annet ulike maskinrom, fôrlager, nødgeneratorer, lagerkapasitet for slam, for å nevne noe.

Kjernen i konseptet ligger i at fisken får fred. Ingen lusebehandling, ingen trenging, ingen pumping, men stabil tilgang på rikelig godt vann, er deres ambisjon. Et annet sentralt element selskapet trekker frem er at det benyttes et fleksibelt vanninntakssystem for å hente vann fra temperaturgunstig dybde. Det er også bygget opp av moduler, så oppdretter kan velge om han vil ha en, to, tre, fire-fem eller seks merder, knyttet til servicecellen.

Ole Bennæs, partner i Westcon Hexacage, forklarer konseptet til selskapet under HavExpo på Sotra.

Nærmer seg brenning

Under HavExpo i Bergen møtte vi blant annet Ole Bennæs, partner i Westcon Hexacage og Arne Matre, daglig leder i selskapet.

De to er overbevist om at det er biologene som kommer til å vinne krigen.

– Vi tror at dersom du ikke fikser fiskehelsedelen, og dyrevelferd, så spiller det veldig liten rolle hvor god du er på resten. Det kommer bare til å bli mer og mer viktig, understreker de. 

– Hva er neste steg for dere nå?

– Nå er vi ferdig med alt struktur, all styrkeberegning og all dimensjonering. Forhåpentligvis har vi en signatur før ferien på piloten, og da bygger vi den første merden. Håpet er derfor at vi starter opp og brenne stål relativt fort, forteller Bennæs og Matre.

Arne Matre, daglig leder i Westcon Hexacage, under HavExpo i Bergen.

Banker snart på dørene

Selskapet har fått testet anlegget i småskala hos Sintef i Trondheim, der det ble bygget en modell i 1–30 størrelse.

– Designkriteriet er HS 4,3, og det funker som det griner, understreker Matre.

Matre forteller at de har snakket og hatt kommunikasjon med fem-seks oppdrettere, som er veldig involverte i å gi dem råd, men de har ikke løpt rundt for å presentere seg.

– Men hvis vi nå kan flagge en signatur før ferien, så kan vi begynne å banke på dørene med et fullskala anlegg.

Det å få lukkede anlegg på sjø mener Westcon ikke er et teknologisk, men regulatorisk problem.

– Vi har et myndighetsapparat som på ingen måter er hjemme. Og det er ikke hjemme når det er til stede engang. De befinner seg på et annen planet, og der ligger problemet, mener Bennæs.

Bekreftelse fra biologer

– Hvordan ser dere på konkurransen fra andre?

– Det er jo noen konsepter ute og går, men jeg tror ikke jeg har sett noen som både er fleksible og dimensjonerte for å drive på et sånt industrielt nivå. Den arbeidsplattformen vi presenterer, den er omtrent som den er på land, sier de to.

Et annet fortrinn de trekker frem et materiale de har valgt er stål. Det betyr at de kan brenne og sveise og gjøre endringer uten at det vil utfordre styrkestrukturen på anlegget, noe som vil være mer utfordrende i for eksempel Polyetylen.

Matre sier de nå har fått verifisert alt av strukturer, og han er tydelig på at de nå er klare til å begynne å brenne stål. 

– Vi har også fått bekreftet fra biologer at måten vi tenker på i fullskala, har både Universitetet i Bergen og Havforskningsinstituttet testet i nedskalerte versjoner. De sier til oss at det er ingen grunn til at vi ikke skal få de samme positive biologiske resultatene som de har sett i mindre forsøk.

Under HavExpo i Bergen viste selskapet frem en modell av deres lukkede merdanlegg.

Rikelig med lusefritt navn

Selskapet har simulert modeller der de tar fisken fra 100 gram og frem til slakt i det lukkede anlegget, men selskapet de nå står på trappene til å signere med, har sagt at de i første omgang vil ta fisken frem til 1,2 kilo i anlegget, og bruke det som en ren produksjon av postsmolt.

Matre forklarer at i deres anlegg er det fisken som er i fokus, og den skal ha rikelig med lusefritt vann. 

– Prinsippet er at alt inn-vann er filtrert for lus og larver. En sylindrisk merdform gjør det mulig å få en homogen vannstrøm i selve merden, og vi har full styring på strømsettingen. Den skal til enhver tid tilpasses fiskens størrelse. Fysikken tillater oss å flytte fisk, enten til annen merd eller til båt, ved hjelp av gravitasjon, uten bruk av pumper. Målet må være at fisken kan leve gjennom en hel livssyklus uten å trenges eller pumpes, forklarer Matre.

Han mener det også er viktig å tenke på miljøet som merdene skal ligge i.

– Skader og ulykker er det for mange av og det vil bli stilt krav til lavere ulykkestall. Arbeidsforholdene for røkterne har vi tatt til et helt annet nivå enn det som er vanlig på dagens merder.

Muligheten til å samle data og kunne bruke resultatene til å bedre driften, mener han også vil heves til samme nivå som på land, men med driftskostnader langt under det som en har på land.

Den første signaturen ligger an til å bli signert snarlig, der et oppdrettsselskap ser på å drifte en pilotutgave i full størrelse.

Ole Bennæs, partner i Westcon Hexacage og Arne Matre, daglig leder i selskapet, mener havbruksnæringen har en tendens til å fokusere på enkeltproblemer, og glemmer å se helheten i driften.