En ny studie utført ved NMBU gir håp om at en vaksine mot lus kan bli tilgjengelig om noen år. Illustrasjonsfoto: Havforskningsinstituttet.

Vaksinestudie resulterte i 65 prosent mindre lusepåslag

- De fleste forsøkene så langt har vært skuffende, med noen få unntak, sier professor i fiskepatologi om vaksiner mot lakselus. Likevel er han optimistisk med tanke på fremtidig vaksineutvikling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forskjellige tilnærminger har blitt brukt i et forsøk på å utvikle en vaksine som skal gi beskyttelse mot lakselus. Øystein Evensen, professor ved NMBU, forteller til Kyst.no at man har dels benyttet antigener fra ulike stadier av lakselus, kvernet det opp, blandet det sammen og vaksinert laks.

- Fisken reagerer med en immunrespons, men denne har ikke vært beskyttende, sier han.

Videre forteller han at man også har tatt ideer fra andre fagområder, blant annet vaksine mot en blodsugende parasitt hos storfe, hvor man isolerer ulike komponenter fra lakselusens tarm og bruker dette som utgangspunkt for en vaksine. Denne metoden innebærer å ta i bruk antigen som i utgangspunktet er usynlig for immunsystemet, og gjøre det synlig.

Øystein Evensen forteller de har testet ut flere vaksiner, men at de nå er optimistisk med tanke på at en vaksine kan være tilgjengelig om noen år. Foto: NMBU.

-  Dette har, med et enkelt unntak, dessverre ikke gitt den effekt man ønsker. Det eneste vellykkede studie kommer fra Chile og cubanske forskere som har fått en reduksjon i lusetallet på over 50 prosent.

Evensen påpeker at det imidlertid har vært vanskelig å reprodusere disse resultatene.

- Vi har også jobbet med den sammen tilnærmingen i Lakselussenteret, men har oppnådd en beskyttelse som kun gir 18-19 prosent reduksjon i lusetall.

Les også: Lusesenteret har vunnet viktige slag, men ennå ikke krigen

Optimistisk

Likevel påpeker professoren at han er er optimistisk med tanke på en vaksine som gir beskyttelse mot lakselus.

- Hvis du hadde spurt meg for noen år siden ville jeg sagt at det er nesten umulig. I dag er jeg mer positiv, da vi har gjort noen studier i det siste hvor vi har oppnådd veldig god beskyttelse etter vaksinasjon.

Det er nå utviklet en lusevaksine som viser veldig god beskyttelse mot lus etter vaksinasjon. Illustrasjon: NMBU.

Han forteller at de har oppnådd en reduksjon på 65 prosent i antall lus. Vaksinen sier han er basert på en optimalisert antigen metode for antigen-preparering og en vaksine som gis med injeksjon i en olje-formulering.

- Hva er muligheten for at en vaksine vil kunne være kommersielt tilgjengelig om få år?

- Hvis vi med få år mener to år eller tidligere, så tror jeg ikke det er mulig, men hvis du mener fire til fem år, så er jeg mer optimistisk. Det er ikke sikkert at vi bruker den metoden vi har beskrevet ovenfor, men noe lignende, sier han avslutningsvis.