Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Ønsker mer fagkunnskap implementert på mekaniske avlusere

- Det er kjempepositivt at vi er kommet langt innen ikke-medikamentelle metoder og spesielt mekanisk avlusing på kort tid. Men med tanke på at næringen skal vokse og den utstrakte bruken, bør man teste ut metodene skikkelig fremover, sier Nils-Inge Hitland, daglig leder i Salmon Group.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Hitland mener det har vært lite tid til å videreutvikle dagens mekaniske alternativer, fordi fokuset har vært på å få de i bruk og behandle mest mulig fisk.

- Dagens forvaltning gjør at oppdretterne pålegges avlusing, og ettersom alle ønsker redusert bruk av medikamenter, eller ikke kan bruke disse grunnet resistens, har man ikke fått dokumentert metodene og mulighetene for videreutvikling tilstrekkelig, sier han.

Hitland fastslår at alle formene for mekanisk avlusing springer ut fra gode ideer og er gode verktøy for laksenæringen.

Nils Inge Hitland i Salmon group. Foto: Arkiv.

- Likevel, når man starter noe nytt oppstår det nye utfordringer og det er rapportert flere uheldige tilfeller med mekaniske avlusere. Det er kjempepositivt at vi er kommet langt innen ikke-medikamentelle metoder og spesielt mekanisk avlusing innen kort tid. Men med tanke på at næringen skal vokse og den utstrakte bruken bør man teste ut metodene skikkelig fremover.

- Leverandørene burde i større grad videreutvikle konseptene på fagkunnskapen som bygges opp etter hvert som maskinene brukes. Uten at fagkunnskapen brukes er den til liten nytte, poengterer han.

- Mye prototyper

Hitland forteller videre at mekanisk avlusing brukes av de fleste oppdrettere, for det er det er verdt, og det er tilgjengelig og effektivt.

- Men vi må ikke glemme at mesteparten av det som er i drift langs kysten er prototyper. I andre næringer ser man sjelden at prototyper er i så utstrakt bruk.

Han understreker at havbruksnæringen har en utrolig vilje til så snu seg etter det myndigheter og forvaltning etterspør både innen teknologiutvikling generelt og innen utviklingskonsesjoner.

- Man ser tydelig at både små og store aktører har vilje til å investere stort innen utviklingskonsesjoner og ny teknologi.

Hitland drar så frem multifunksjonsbåten «Ro Server» som et godt eksempel på hvordan de ulike Salmon Group-oppdretterne samarbeider og målrettet finner frem til løsninger.

- Dette samarbeidet er også et bilde på framtidsrettet tenkning da konseptet er både en brønnbåt og avlusingsenhet. Våre oppdrettere har lenge vært frempå når det gjelder både mekanisk avlusing, rensefisk, samt uttesting og bruk av lasere. Også leverandørene bør satse mer på utvikling i takt med næringen.

- For videre vekst er det viktig å øke fagkunnskapen i alle ledd. Man må også basere seg på det man vet og ikke det man tenker og ønsker burde være best, konkluderer han.