Thermolicer-fatøy. Illustrasjon: Steinsvik.
Thermolicer-fatøy. Illustrasjon: Steinsvik.

Vil løse viktige problem med mekanisk avlusning

Steinsvik jobber i disse dager med utviklingen av egne Thermolicerfartøy. Ifølge Tore Laastad skal båtene løse flere av utfordringene knyttet til mekanisk avlusing.

Publisert

At mekanisk avlusing har noen utfordringer, er ingen hemmelighet. Salgssjef for Thermolicer i Steinsvik, Tore Laastad, konkretiserer dette med at mye knytter seg til løftehøyde i forbindelse med pumping ved hjelp av vakuumpumper.

- Andre pumpemetoder har andre utfordringer. Men behov for trenging før behandling er nok den største. Begge nevnte er stressfaktorer og en potensiell utfordring fiskehelsemessig, slår han fast.

Han sier trenging også er en utfordring i forhold til re-smitte, da trengeprosessen kan føre til at fisk gnir seg mot fisk, og at lusen da faller av.

Om man så tar fisken tilbake til samme merd som den kom fra vil det finnes lus i vannmassene som er på jakt etter en vert, og man kan få påslag på nylig avluset fisk, forklarer han.

For å prøve å løse dette jobber nå Steinsvik med utviklingen av egne Thermolicerfartøy, bl.a. i håp om å løse utfordringene for alternativ avlusing.

- Designet av den integrerte Thermolicer-båten håper vi vil vil løse utfordringene med trenging og pumping.  Vi snakker da skreddersøm der behandlingssløyfen og systemene for fiskelogistikk spesialtilpasses.

I tillegg ønsker de å skape de beste bo og arbeidsforholdene ombord fordi de har en tanke om at dette vil hjelpe på å tiltrekke seg de beste folkene.

- Et godt mannskap er meget viktig for å utnytte godt utstyr, sier salgssjefen.

Per i dag er det 30 ordinære Thermolicere i drift og Laastad forteller at flere er interessert i båtene eller lignende løsninger spesialtilpasset til andre fartøyer.