Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland
Thermolicer innstalert på båt. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Nær 400 rapporter om mekanisk avlusing på 11 uker

Fra uke 30 til og med uke 40, er det meldt inn 397 rapporter om bruk av mekanisk avlusing i laksemerdene langs norskekysten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tallene er hentet fra fiskehelse-statistikken til Barentswatch og fra lusedata.no

Bare de siste ti ukene er det meldt inn tilsammen 363 rapporter om mekanisk behandling.

prosentandel-mekaniske-behandlinger-ukesvis-hele-2016
prosentandel-mekaniske-behandlinger-ukesvis-hele-2016

I 2016 er det så langt samlet meldt inn inn 771 rapporter om mekanisk behandling. Det vil si at cirka 50 % av de mekaniske behandlingene har skjedd de siste ti ukene.

Ettersom oppdretterne rapporterer inn status for hver lokalitet i drift en gang i uken, kan hver rapport om mekanisk behandling omfatte alt fra en merd til alle på anlegget om de gjøres samme uke.

(Teksten fortsetter under tabellen)

Mest i Sør-Trøndelag

fylkesvise-mekaniske-behandlinger-uke-30-til-40-2016
fylkesvise-mekaniske-behandlinger-uke-30-til-40-2016

7 % av oppdretterne i Norge gjennomførte mekanisk avlusing i forrige (uke 40), og statistikken viser også at det fra uke 12 i år at de mekaniske avluserne kom skikkelig på banen i lusekampen. Antall rapporteringer har økt jevnt uke for uke, siden siden da.

Ifølge statistikken er det også gjennomført flest behandlinger i Sør-Trøndelag, noe som ikke er overraskende da man i dette området har hatt store påslag av lus. Men også Hordaland og Nordland har hatt over 50 rapporteringer i løpet av 11 ukers perioden.

Jevnt med lus

Oppdaterte lusetall fra forrige uke viser  liten endring fra uken før, og at alle fylker nå ligger under lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus i snitt.

Fylkene som ligger høyest er Nordland med 0,37 voksne hunnlus i snitt og Sogn og Fjordane med 0,32 voksne hunnlus i snitt.

prosentandel-mekaniske-behandlinger-ukesvis-30-til-40-2016
prosentandel-mekaniske-behandlinger-ukesvis-30-til-40-2016

I resten av landet ligger alle fylkene på 0,2 voksne hunnlus eller mindre i gjennomsnitt.