Forskningen viser at laksesmolt er utsatt for å få feil i ribbein i siste periode i ferskvann og de første månedene i sjø.

Ribbeinsbrudd kan være viktigste årsak til melaninflekker

Mørke melaninflekker i filet er det vanligste kvalitetsproblemet hos oppdrettslaks. Årsaken kan ligge nærmere selve flekken enn man hittil har trodd. Nærmere bestemt i ribbeina, melder Nofima.

Publisert

Ribbeinsbrudd ser ut til å være en viktig årsak til melaninflekker. Dette er et gjennombrudd for forskningen på melaninflekker, og et resultat av forskning ved Nofima og doktorgradsarbeidet til Raúl Jiménez-Guerrero ved NMBU.

- Vi har sannsynliggjort at det er en sammenheng mellom feil i ribbein og mørke flekker, sier seniorforsker i Nofima, Grete Bæverfjord, i en pressemelding.

Sjømatindustrien er ivrige etter å finne årsaken til flekkene, for fileter med mørke flekker blir nedklassifisert og lavere priset. Mørke melaninflekker i filet er det vanligste kvalitetsproblemet hos oppdrettslaks. Det er flest flekker i fileten nært hode og buk.

Turid Mørkøre er seniorforsker ved Nofima og professor ved NMBU, med lang erfaring fra forskning på mørke flekker.

- Vi har undersøkt mange mulige årsaker, og vet nå at det verken er fôret eller genetikken som er den viktigste årsaken til mørke flekker i laksefilet, sier Turid Mørkøre.

Seniorforsker Grete Bæverfjord har avdekket at ribbeinsbrudd, som vist på skjermen, er en årsak til mørke flekker.

Ville undersøke ribbein

Mørkøre og Bæverfjord ville undersøke om ribbeinsbrudd kunne ha noe med det å gjøre. På Sunndalsøra har Nofima utstyr til å undersøke skjelettet til fisk, og Bæverfjord har lang erfaring i å diagnostisere deformiteter med røntgen. Ribbein har det imidlertid vært forsket lite på. Derfor innebar arbeidet også å klassifisere normale ribbein og ulike typer skader.

I studien fulgte forskerne og stipendiaten en fiskegruppe fra tidlig ferskvann og til slakt, og resultatene ble sammenlignet med innfanget villfisk. Bæverfjord ble overrasket over hvor mange avvik det var i ribbein hos laks, både med og uten brudd. Bruddene var i stor grad lokalisert på samme sted i fileten som de mørke flekkene i fiskene som ble undersøkt.

I både smolt i ferskvann og villaks var det fire feil i ribbein i snitt per fisk. Etter smoltutsett i sjø hadde dette tallet økt til ti feil per fisk. Denne økningen kom i løpet av siste periode i ferskvann og de første månedene i sjø, og holdt seg stabilt fram til slakt.

Forskerne mener at vi må se nærmere på hva fisken utsettes for i denne perioden, med tanke på å forbedre teknologi og rutiner, og se om problemet med mørke flekker kan forebygges på den måten.

Ribbeinsbrudd forklarer ikke alt

- Vi finner både melaninflekker uten ribbeinsskader og feil i ribbein uten mørke flekker, så selv om resultatene er sikre så forklarer de ikke alt. Vi mistenker for eksempel at noen melaninflekker kan komme av rivning i muskel, sier Bæverfjord.

Studien er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), og forskningen er fagfellevurdert og publisert i journalen Aquaculture.