Fornøyde: Stig Morten Skaar er salgssjef for process og Per Arild Aamelfot er sales manager pelagic process i MMC First Process.
Fornøyde: Stig Morten Skaar er salgssjef for process og Per Arild Aamelfot er sales manager pelagic process i MMC First Process.

MMC First Process skal levere fullautomatisert fabrikk til irsk kunde

Det er selskapet Gallagher Bros Ltd. i den lille irske byen Killybegs - som er landets største fiskerihavn, som skal investere i nytt bearbeingsutstyr.

Publisert Sist oppdatert

- Gallagher Bros Ltd. Er en kunde vi kjenner godt til igjennom vår lang tilstedeværelse i Killybegs. Det er derfor svært gledelig å bli valgt som leverandør når de skal investere i ny fullautomatisert fabrikk for fremtiden sier Per Arild Aamelfot sales manager pelagic process I MMC First Process.

MMC First Process skriver i en pressemelding at de har jobbet tett sammen med kunden for å skape den optimale fabrikkløsningen.

- Det var viktig for kunden å ivareta alle funksjonaliteter og oppnå størst mulig fleksibilitet, forteller de.

Fabrikken innehar effektiv prosessering og kapasitet som er tilpasset den nye «Box fryseren» som også skal installeres på det nye annlegget. Det er lagt vekt på stor grad av automatisering helt fra mottaket til ferdig produkt ferdigstablet på paller.

Galagher Bros i Killybegs
Galagher Bros i Killybegs

- Fabrikken som MMC First Process skal levere består av fiskemottak, automatisk innveiing, sortering, og distribusjon til både pakkelinjer og filetmaskiner forklarer Stig Morten Skaar som er salgssjef for process i MMC First Process.

De ulike produktene skal kunne prosesseres og pakkes samtidig, dette er en fleksibel løsning som gir kunden mulighet til å produsere etter markedets etterspørsel og behov.

Den nye fabrikken skal installeres i eksisterende bygningsmasse som nå oppgraderes og gjøres klar for den automatiserte fabrikken. Fabrikken vil være i full drift til høsten.

Skaar forklarer at di startet tidlig i arbeidsprosessen med 3D skanne og dokumentere eksisterende fabrikk.

- På den måten skaffet vi oss full kontroll over alle eksisterende forhold, sier han.

Dette ga oss et godt grunnlag for modulering og løsninger i 3D slik at vi sammen med kunden jobbet fram en optimal løsning.

David Gallagher, direktør i Gallagher Bros. skryter av samarbeidet og har også hatt med MMC First Process å gjøre tidligere. Han legger vekt på at deres kunnskap og erfaring spilte en nøkkelrolle i utviklingen av Gallagher Bros. sitt nye prosessanlegg.