En av Mowi sine lokaliteter i Øst-Canada.

Rekordhøy slakt for Mowi

Mowi slaktet totalt 135 000 tonn i tredje kvartal. Det er rekord for oppdrettsselskapet.

Publisert Sist oppdatert

I tredje kvartal ble det altså slaktet totalt 135 000 tonn. Det fordelte seg slik:

 • Oppdrett Norge – 86 000 tonn
 • Oppdrett Skottland – 15 000 tonn
 • Oppdrett Canada – 7 500 tonn
 • Oppdrett Chile – 17 500 tonn
 • Oppdrett Irland – 2 000 tonn
 • Oppdrett Island (Arctic Fish) - 4 500 tonn
 • Oppdrett Færøyene – 2 500 tonn

Totalt: 135 000 tonn.

Operasjonell EBIT for konsernet var ca. 203 millioner euro i Q3 2023 (NOK 2 317 millioner) mot 240 millioner euro i Q3 2022. Produksjonskostnad per kilo var 5,73 euro pr kilo i kvartalet.

Total operasjonell EBIT per kg gjennom verdikjeden var omtrent som følger:

 • Norge – 2,15 euro
 • Skottland – 0,65 euro
 • Canada – 0,60 euro
 • Chile - 0,50 euro
 • Irland - 0,80 euro
 • Færøyene - 1,90 euro
 • Island - 0,15 euro

Mowi opplyser at inntjeningen i Canada ble negativt påvirket av dødelighet som følge av algeoppblomstring.

Operasjonell EBIT i konsumprodukter var 40 millioner euro (EUR 30 millioner i Q3 2022). Operasjonell EBITDA i fôr var 20 millioner euro i Q3 2023 (EUR 19 millioner i Q3 2022). Rapportert finansiell netto rentebærende gjeld (NIBD) for konsernet var ca. 1 705 millioner euro ved utgangen av kvartalet.

Den komplette Q3 2023-rapporten gir Mowi ut 8. november.