Konsernsjef Eirik Welde
Konsernsjef Eirik Welde

Nordlaks satt igjen med mindre, tross omsetningsrekord

I 2021 gav de siste års investeringer i ny produksjonsteknologi en økning i Nordlaks sin produksjon. Både oppdrett, slakteri- og videreforedlingsvirksomheten noterte produksjons- og omsetningsrekorder i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Nordlaks-konsernet omsatte for 3,6 milliarder kroner og leverte et samlet årsresultat etter skatt på 786 millioner kroner. Konsernets samlede omsetning har vokst fra 2,7 milliarder kroner i 2020 til 3,6 milliarder kroner i 2021. Gode laksepriser har hjulpet, men bak omsetningsrekorden ligger også en økning i produksjonen.

Nøkkeltall for Nordlaks

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning34412 597
Driftsresultat6141 560
Driftsmargin18 %60 %
Res.f.skatt738513
EK-andel %73 %63 %

– Nordlaks har vokst jevnt og trutt siden etableringen i 1989, men de siste årene har vært spesiell. I 2021 var vi 700 sysselsatte som produserte nærmere 3000 tonn settefisk på land, 48 000 tonn laks i oppdrettsvirksomheten og det var nærmere 85 000 tonn råstoff innom fabrikken på Børøya. Nå begynner vi å se resultatene av en kjempeinnsats fra våre ansatte over tid, som omsetter investeringer i ny teknologi til større og forbedret produksjon, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i en sak på selskapets hjemmesider.

Nordlaks investerer

Nordlaks har siden 2018 investert 3,6 milliarder kroner i hovedsakelig ny teknologi. Det er 1,25 ganger mer enn det samlede årsresultatet i perioden.

– De fleste er kjent med havfarm-prosjektet og de nye brønnbåtene våre. Det er kanskje ikke like godt kjent at vi satser videre med store investeringer i semilukket produksjon i Hydra-prosjektet, at vi har store ambisjoner om utbygging av settefiskanlegg og fabrikken her på Børøya. Vi ser investeringsmuligheter på opptil 7 milliarder kroner frem mot 2028. Jeg tror alle i Nordlaks synes det er ekstremt givende og morsomt hvis vi klarer – og får lov til – å fortsette denne utviklingen. Vi ønsker å bygge et konkurransedyktig lokalt eid havbruksselskap og samtidig bidra til større lokal verdiskaping, ringvirkninger, kompetanse og sysselsetting, fortsetter Welde.

Nordlaks havfarm “Jostein Albert” hadde sin første produksjonssyklus fra sommeren 2020 til våren 2021. Den andre produksjonssyklusen tok til sommeren 2021 og ble avsluttet vinteren 2022. Det tredje utsettet av laks i havfarmen tok til i begynnelsen av juni 2022.
Nordlaks havfarm “Jostein Albert” hadde sin første produksjonssyklus fra sommeren 2020 til våren 2021. Den andre produksjonssyklusen tok til sommeren 2021 og ble avsluttet vinteren 2022. Det tredje utsettet av laks i havfarmen tok til i begynnelsen av juni 2022.

Mindre marginer i oppdrett

Nordlaks Oppdrett omsatte for 3,4 milliarder kroner i 2021. Etter driftskostnader var det et driftsresultat på 614 millioner kroner. Til tross for omsetningsrekorden ble driftsresultatet om lag 190 millioner kroner mindre enn i 2019.

– Det har vært en generell økning i kostnadene i norsk havbruksnæring over lang tid. De lavere marginene vi rapporterer for 2021 er ikke bare en konsekvens av dette. Vi pådrar oss betydelige kostnader i oppstartsfasen av våre utviklingsprosjekter. Det koster å skalere opp produksjonen til et nytt nivå. Det var i tillegg dårlige biologiske resultater i den første produksjonssyklusen i havfarmen. Det rettet vi opp i runde nummer to, og jeg mener havfarmen kan gi viktige bidrag til våre resultater fremover, også når det gjelder miljø og dyrevelferd, avslutter Welde.

Økt etterspørsel etter slaktetjenester og videreforedlede produkter

Det var en betydelig økning i slakteri- og videreforedlingsvirksomheten til Nordlaks i 2021. Hele 85 000 tonn råstoff ble tatt hånd om i Nordlaks sin fabrikk på Børøya i Hadsel. Nordlaks Produkter satte ny omsetningsrekord i 2021 med 860 millioner kroner, opp fra 702 millioner kroner året før. Driftsresultatet ble nærmere 37 millioner kroner. Et sterkt finansresultat bidro til at årsresultatet passerte 90 millioner kroner. Det var 115 millioner kroner mer enn i 2020.