Vinnerne av Salmars caseoppgave utviklet en sortering av smolt uten håndtering og en måte å beregne biomassen i kar, gruppen bestod av Florian Blengsli, Orri Filippusson og Torgeir Fjelldal. Foto Torleif Kvinnesland.

Prosjekterte ny sorteringløsning for storsmolt

SalMar utfordret studentgrupper til og utvikle et sorteringssystem for storsmolt uten håndtering under NTNUs "Ocean Challenge". Dette ga resultater. - Vårt konsept går ut på å montere bevegelige, roterende skyveskott med mulighet til å variere maskestørrelse/avstand mellom åpningene slik at man kan sortere ut forskjellige fiskestørrelser, forteller vinnergruppen om deres konsept til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Både SalMar og Seaweed Energy Solutions (SES) utfordret studenter konkurransen og brakte på banen problemstillinger innen sortering av smolt uten håndtering, og hvordan få lokale oppdrettere til å drive integrert havbruk med flere arter.

Studentene fra universitetet ble satt sammen i grupper på fem stykker, og ikke bare teknologene på NTNU ble oppfordret til å bidra, men også de som studerer økonomi eller samfunnsfag.

- Dette var en god start, hvor cirka 60 deltakere fikk være med. Ivrige studenter møtte opp for å få presentert caseoppgavene, sier medieansvarlig for arrangementet, Benjamin Berntsen til kyst.no.

Det hele endte med at seks lag konkurrerte om å finne frem til de beste løsningene på hver sin case fra selskapene. Fra oppgavene ble gitt hadde gruppene 48 timer på å utarbeide en løsning og en «pitch» for vurdering av dommere. Underveis fikk de også veiledning av Svein Aanondsen (NTNU, Martinteknisk institutt), Guri Stuevold og Ellen Hoel (begge fra Sør-Trønderlag fylkeskommunens avdeling for marin forvaltning).

Vinner av Seaweed Energy Solutions caseoppgave. Foto: Torleif Kvinnesland.

Nye tanker og storsmoltsortering

SalMar tildelte en oppgave der gruppene skulle utforme nye tanker for storsmolt og utvikle et sorteringssystem uten håndtering. Vinnerne av oppgaven utnyttet blant annet fortrengingen av vann fra fisken i karene, for å beregne biomassen.

- Vi har enda ikke funnet noen «achilles» hel for løsningen vår, skriver laget i case-løsningen.

I tillegg til biomasse overvåkningen, skisserte de et sorteringsystem for settefiskanlegg, uten håndtering. Gruppen på tre bestod av Florian Blengsli, Orri Filippusson og Torgeir Fjelldal.

- Vårt konsept går ut på å montere bevegelige, roterende skyveskott med mulighet til å variere maskestørrelse/avstand mellom åpningene slik at man kan sortere ut forskjellige fiskestørrelser, skriver de.

Den håndteringsfire løsningen byr imidlertid på flere utfordringer som blant annet:

- Dagens reguleringer forbyr å blande generasjoner i fare for overføring av sykdommer og tap av sporbarhet noe som gir ytterligere utfordringer når det gjelder optimal utnyttelse av tankene, skriver de.

Ny tareløsning

Dommerne, Tom Ivar Bern og Heidi Andreassen fra Innovasjon Norge, Svein Aanondsen fra Martinteknisk institutt, Bård Skjelstad fra SalMar, og Diogo Raposo og Maren Sæther fra SES som avgjorde vinnerlaget både for Salmar og SES sin oppgave.

SESoppgaven var fokusert på hvordan oppdrettere i Frøya/Hitra området skulle investere i integrert oppdrett. Lagene skulle derfor utarbeide produksjonsråd og mulige løsninger til oppdretteren.

Vinnergruppen her "Gladlaksan", forteller at de samarbeidet bra rundt utvikling av nytt tangdyrkingskonsept.

- Vi tok utgangspunkt i SalMar's planlagte havmerd, som er stor, rigid og selvrensende. Ut fra denne skulle vi ha horisontale liner med tau festet til seg, hvor det skulle gro tang. Dette bidrar både til et oksygenrikt og rent vann for fisken, samtidig som det skaper et spesielt bedre miljø for fisk som spiser lakselus, forteller vinner-gruppen til kyst.no.

De forteller at det var mye diskusjon både om konsept, men også om hva de skulle presentere.

- Det ble ikke høylytt, men det var mye latter ettersom vi jobbet i lange strekk og ble ganske slitne.

De sitter nå igjen med at det er krevende å jobbe under tidspress.

- Men om samarbeidet i gruppa fungerer godt, kan man utrette ganske mye på kort tid, sier gruppemedlemmene.

Om prosjektene skal realiseres vites ikke.