NTNU, Trondheim, hovedbygget. Illustrasjonsfoto.
NTNU, Trondheim, hovedbygget. Illustrasjonsfoto.

Mer krevende å komme inn på NTNU - interessen for biologiske fag øker

NTNU opplever gode søkertall. Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene, melder skolen

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Generelt er dette gledelige tall. Ved mange studieprogram er det høyere poenggrenser enn i fjor. Vi har mange attraktive studier med svært kvalifiserte søkere. Dette viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad, i en pressemelding fra NTNU.

Både i fjor og året før opplevde NTNU ekstra stor pågang. Dette ble delvis tilskrevet fusjonen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Men trenden fortsetter også år, der mange studier får ytterligere økning i poengkrav.

Dreining innenfor realfag

Realfag er generelt svært populært, og opplevde i år over 10 prosent økning i søkertallene. Her er det stadig mer krevende å komme inn på flere studieprogram.

– Dette viser at realfag er attraktivt, sier prorektor Kjeldstad.

Over tid ser NTNU en dreining fra petroleumsrelaterte fag og femårig marinteknisk utdanning til andre teknisk-naturvitenskapelige studieprogram som bioteknologi, geologi, bioingeniør og materialteknologi for å nevne noen.

Ålesund

Ved NTNU i Ålesund har poenggrensene for å komme inn på helse- og biologiske fag økt fra i fjor, og mange flere står på venteliste.

– Vi ser at interessen for biologiske fag øker. Det kan henge sammen med det marine skiftet hvor vi må se til havet for å finne alternative måter å livnære oss på i fremtiden, sier viserektor Annik Magerholm Fet.

Selv om noen av de maritime fagene opplevde å få færre søkere i år, har poenggrensene på flere av studiene økt, blant annet for bachelor i shipping management.

NTNU hadde knapt 49.000 søkere i år, flere enn noen gang. Rundt 23.000 søkere hadde NTNU som førstevalg. NTNU gir et tilbud til drøyt 14.600 av disse søkerne. Drøyt 7600 av disse er kvinner, noe som tilsvarer rundt 52 prosent.