Illustrasjonsfoto: Snøhetta.

Anbefaler adskilte labratorier for Ocean Space Center

En ny utredning anbefaler adskilte laboratorier for Ocean Space Centre i Trondheim, kommer det frem i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Regjeringen prioriterer Ocean Space Centre, som skal være et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi. Det er viktig at norske havindustrier bevarer sin sterke posisjon også i fremtiden, sier næringsminister Monica Mæland i pressemeldingen.

Næring- og fiskeridepartementet har satt i gang en utredning som ser på hvilke behov næringslivet, NTNU og Sintef har for ulike laboratorier i Ocean Space Centre. Utredningen ser på tre alternativer;

Det ene alternativet er å ha et stort felles laboratorium som skal deles mellom NTNU og Marintek. Laboratoriet består av et sjøgangsbasseng, et dypvannsbasseng og et studentlaboratoriet.

Det andre alternativet er å skille mellom sjøgangsbassenget, dypvannsbassenget og laboratoriene til NTNU, men utover dette består alternativet av de samme funksjonene som i alternativ 1.

Det siste alternativet ser kun på vedlikehold av dagens laboratorier.

DNV-GL og Menon anbefaler i sin utredning alternativet med adskilte laboratorier.  Utredningen skal kvalitetssikres før regjeringen tar videre stilling i saken.

Målsettningen for senteret er blant annet oppdrett og dyrking på nye og eksponerte areal og ifølge SINTEF;

• Utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi.

• Sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet.

• Bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter.

• Aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi.