Som robotstøvsugeren hjemme skal den lille roboten autonomt gå for seg selv og ta ansvar for vasking.

Sikrer patent for autonomt rengjøringssystem for fiskeoppdrett

Probotic har sikret seg et nytt patent for sin metode for å holde oppdrettsnøter rene og trygge. Patentet dekker både merder i hav og landbaserte anlegg og representerer en viktig milepæl for selskapet.

Publisert Sist oppdatert
Administrerende direktør Mikkel Pedersen mener patenten er viktig og har ambisjoner om å revolusjonere måten næringen renser nøtene sine.

I følge Mikkel Pedersen, administrerende direktør i Probotic, representerer anskaffelsen en betydelig milepæl for selskapet, som har jobbet hardt for å utvikle et system som effektivt holder nøter rene på egen hånd og samtidig minimerer skader på nøter og sikrer god fiskehelse.

Probotic sitt systemet kombinerer avansert robotteknologi og kunstig intelligens for å rengjøre oppdrettsmerder autonomt og effektivt. Selskapet har gjennomført reelle tester av systemet i løpet av de siste åtte månedene i samarbeid med Ballangen Sjøfarm, og gjort betydelige forbedringer for å sikre at systemet tåler tøffe forhold over tid.

- Vi er stolt over å ha mottatt dette nye patentet i Norge, det er et bevis på teamets harde arbeid og engasjement og et stort skritt fremover i vår innsats for å revolusjonere akvakulturnæringen, forteller Pedersen.

Modellen illustrerer hvordan det vil se ut når probotic roboten renser noten.

Probotics autonome rengjøringsrobot for rengjøring av en akvatisk struktur til et oppdrettsanlegg for akvatiske organismer, omfatter en body, et rengjøringssystem som i det minste delvis er anordnet utenfor kroppen, et fremdriftssystem for å bevege fartøyet i forhold til strukturen, og et navigasjonssystem for å styre fremdriftssystemet. Navigasjonssystemet omfatter en ruteplanlegger, en orienteringssensor for å måle en parameter som er representativ for fartøyets nåværende orientering, og en dybdesensor for å måle en parameter som er representativ for fartøyets nåværende dybde. En sentral prosesseringsenhet styrer fremdriftssystemet basert på informasjon fra orienteringssensoren, dybdesensoren og ruteplanleggeren. Den sentrale prosessorenheten er konfigurert til å kontrollere fremdriftssystemet for å holde fartøyet i fysisk kontakt med strukturen.

- Vi har løst de største potensielle utfordringene med systemet vårt og skalerer nå testingen, dette inkluderer også nye oppdrettere og lokaliteter. Vi jobber også nå med et kommersielt pilotprosjekt som starter senere i år, dette er neste skritt i planen vår om å bringe teknologien vår ut på markedet og endre måten vi rengjør nøter og samtidig hindrer rømming, avslutter Pedersen.