Salmon Group har inngått fôrkontrakter til 22 milliarder kroner

- I en verden hvor risiko og ustabilitet råder har vi fokus på bærekraft og menneskerettigheter inn i fôrkontraktene. Dette krever tillit og forutsigbarhet mellom leverandør og kunde. Vi ser det derfor som mer hensiktsmessig å inngå langsiktige kontrakter.

Publisert Sist oppdatert

Fiskefôr er den delen av verdikjeden hvor næringen har det største klimaavtrykket. Gjennom å inngå langsiktige kontrakter, kan vi sammen med fôrselskapene skape enda bedre og mer bærekraftige løsninger innen fôrproduksjon melder Salmon Group i en pressemelding.

- I en tid preget av geopolitisk uro, en svak norsk krone, knapphet på viktige innsatsfaktorer og ikke minst at klimaforskere mener at vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C, er langsiktige og strategiske samarbeid med våre viktigste leverandører viktigere enn noensinne, sier Leder for Innkjøp og Bærekraft, Christine Lyngsgård Larsen.

- Våre to hovedleverandører, BioMar og Skretting, har levert godt over tid, og befestet sin posisjon ved å levere svært gode tilbud i denne prosessen. Samlet sett har dette har gitt oss trygghet til å tildele lengre avtaler, med en varighet på inntil 5 år inkludert opsjoner, forteller Larsen.

Bra alene, best sammen

Først og fremst gir langsiktige kontrakter mer stabilitet og forutsigbarhet for begge parter, som stimulerer til komparative betingelser og effektiviseringsgevinster for både kjøper og selger. Denne kontraktsformen gir oss også bedre tid og mer spillerom til å intensivere arbeidet med å introdusere enda flere bærekraftige råvarer i Salmon Group resepten, samt å sikre at menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er ivaretatt i fôrets verdikjede, påpeker selskapet.

- Vi ser at langsiktighet byr på bedre muligheter til å bygge opp et tettere samarbeid og gode relasjoner, skriver selskapet.

Salmon Group fôret har allerede et lavere fotavtrykk enn bransjestandard, men vi jobber aktivt med å utvikle mer bærekraftig fôr og leter kontinuerlig etter metoder for å redusere fôrets klimaavtrykk og øke selvforsyningsgraden. Det blir gjort mye godt arbeid mot målet om å redusere klimaavtrykk i næringen, uavhengig om man er leverandør eller kunde. Vi ser frem til å samarbeide med fremoverlente og seriøse leverandører om dette felles målet og er overbevist om at «bra alene, best sammen» er et mantra som både Salmon Group og leverandørene skal kapitalisere på fremover, avslutter de pressemeldingen.