Avlusning før jul. Foto: Smøla Klekkeri og Settefisk.

God erfaring med avlusing på lave temperaturer med FLS

Daglig leder hos Pure Shipping AS på Smøla er godt fornøyd med høstsesongen 2017 og frem mot jul. Ca. 10.000 tonn laks fikk seg en «julevask» med systemet med Pure Shipping sitt system i desember.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Begge avlusingsbåtene; Laugar med to FLS linjer og Lautus med tre linjer har vært travelt opptatt med lusespyling helt inn i romjula.

- Det har vært et spennende år, med oppdrag fra Hordaland til og med Finnmark, sier daglig leder; Jan Erik Nordseth i en pressemelding.

- Vi har oppnådd gode resultater, også opp til størrelsen på stamfisk som har vært rundt 10 kg. Takket være et veltrent mannskap, med mye erfaring, har vi klart å håndtere store mengder fisk, med gode resultater både angående lusefjerning og med gode effekt på fiskehelse og fiskevelferd, selv i perioder med hardt arbeidstrøkk. Vi har våre faste rutiner og går ikke på akkord med de, selv om dette fører til at vi må si ifra oss enkelte oppdrag. Vi vil også benytte anledningen til å takke mannskapene ute på de enkelte anlegg, for utrolig godt samarbeid. Avlusing i vintermørke og med fallende temperaturer er absolutt lagspill av ypperste slag. Når vi jobber sammen blir resultatet godt for fisken og heller dårlig for lusa, sier han.

Spesielt spennende har det vært med oppdrag i de tre nordligste oppdrettsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark, og følge utviklingen nå i høst når temperaturen har falt til under 5C.

- Selv ved slike lave sjøtemperaturer har vi oppnådd gode resultater, både med lusefjerning med fiskehelse og fiskevelferd. Vi har gjennomført flere lusespylinger der både mattilsynet og fiskehelseveterinærer har vært tilstede. Nå har vi oversendt all dokumentasjonen til Inaq AS, som skal skrive sammen erfaringene til en dokumentasjonsrapport overfor mattilsynet.

- Dersom det skulle vise seg at det bør utføres flere forsøk for å gjøre dokumentasjonen komplett, vil vi hjelpe Flatsetsund Engeneering med det, og prøve å få dette gjennomført så snart som mulig.

En av de store fordelene med FLS lusespylesystemet er at laksen som behandles går i en lukket vannsløyfe hele veien fra den nota fisken går i, gjennom avluserene og ut igjen i en ny not med behandlet fisk. Fisken kommer ikke opp i fri luft.

- Det betyr at vi kan gjennomføre lusespyling selv om det skulle være mange kuldegrader i lufta. Vanntemperaturen i Finnmark ligger nå rundt 5C, og forventes å gå ned til 2-3 C i løpet av vinteren. Foreløpig er ca. 5C den laveste temperaturen vi har kjørt lusespyling på, uten tegn til negativ innvirkning på fiskehelse eller fiskevelferd.

Nordseth forteller at på bakgrunn av egne erfaringer, har de sett tydelig god effekt av å gå inn i vinteren med minst mulig lus, i hvert fall halvvoksen eller voksen hunnlus.

- Klarer du å kvitte deg med lusa i løpet av perioden januar – februar, så vil både fisken og du nyte godt av dette over lang tid. Fisken får det bedre og har bedre appetitt. Det hjelper også godt at mange anlegg, i samme region, har få eller ingen holus nå gjennom vinteren – det betyr lite smitte. Jobber vi sammen om dette kan et allerede lavt lusenivå eller en lusespyling nå – tidlige på året – hjelpe til å holde lakselusa under lovlig nivå til langt ut på våren eller forsommeren. Det vil gjøre godt for all laksefisk i sjøen - i oppdrett samt utvandrende laksesmolt og sjøørret.

Det generelle kravet til våravlusing ble opphevet i 2017. Dette ble erstattet av et krav om at anleggene skal ha færre enn 0,2 voksne hunnlus av lakselus i gjennomsnitt i vårperioden og færre enn 0,5 voksne holus etter denne tid. Dette er generelle regler og det gjelder andre bestemmelser for en del spesialkonsesjoner. Flere lus godtatt for stamfisk og færre lus godtatt for konsesjoner i Grønn gruppe C (supergrønn).