Illustrasjonsfoto. Salmones Camanchaca.
Illustrasjonsfoto. Salmones Camanchaca.

Ørret trakk ned for Salmones Camanchaca

Men for laksen gikk det bedre. Det viser selskapets førstekvartalsrapport.

Publisert

Ifølge en børsmelding fra selskapet fikk det chilenske Salmones Camanchaca en EBITDA før virkelig verdijustering på 17,4 millioner dollar, 6,1 % lavere enn de 18,5 millioner amerikanske dollar de tjente i samme periode av 2018.

- Inntekter og EBITDA ble påvirket av en ugunstig utvikling av ørretdelen av virksomheten, noe som reduserte resultatet med USD 3,1 millioner. Eksklusive ørretvirksomheten var EBITDA for atlantisk  laks 18 millioner USD, eller 12 % høyere enn i samme periode i 2018, skriver de.

Salmones Camanchaca slaktet 10 191 WFE tonn atlantisk laks i Q1, i tråd med estimatene og høyere enn de 9.589 WFE tonnene i første kvartal 2018.

- På grunn av miljømessige utfordringer i den chilenske sommersesongen som begrenser utfôringen, og i noe grad øker dødelighet, reduseres volum guidingen av atlantisk laks i 2019 med 5 % til 52 tusen tonn WFE, en forventet vekst på 7 % i forhold til hva en slaktet i 2018.

- I løpet av årets første måneder hadde vi noen ugunstige miljøforhold med alger og lavere oksygenivå i sjøen, noe som tvang oss til å begrense fôringen og vi fikk dermed redusert biomassevekst og i mindre utstrekning også noe økt dødelighet. Disse forholdene vil resultere i en høyere estimert kostnad for året på nær 5 %, samt en 5 % reduksjon i vår volum guiding for 2019, sier Ricardo García, som er viseformann i Salmones Camanchaca.

- Til tross for disse mindre gunstige miljøforholdene, er de nå redusert, og vi har funnet løsninger som gjør at vi kan dempe dem i tiden fremover. Vi vil være bedre forberedt neste gang, sier han videre.

Selskapet rapporterer også at estimatene rundt produksjon av stillehavslaks forblir uendret.