SalMar kunngjorde onsdag at de kjøper 45% av aksjene i Refsnes Laks AS. Illustrasjonsfoto: SalMar
SalMar kunngjorde onsdag at de kjøper 45% av aksjene i Refsnes Laks AS. Illustrasjonsfoto: SalMar

SalMar kjøper 45% av aksjene i Refsnes Laks AS

SalMar har i dag, 25.08.2021, inngått avtale om erverv av 45% eierandel i Refsnes Laks AS gjennom en kombinasjon av aksjekjøp og en rettet emisjon.

Publisert

Det melder selskapet i en børsmelding.

Refsnes Laks AS har i dag fem tillatelser for produksjon av laks. Av disse er fire ordinære matfisktillatelser, og én visningstillatelse, alle lokalisert i produksjonsområde 6 Nordmøre og Sørlige Trøndelag, totalt 3 932 tonn MTB. Kjøpesum for transaksjonen er NOK 665 millioner.

Styreleder i Refsnes Laks, Ivar Refsnes, understreker at det gjennom mange år er utviklet et nært og verdiskapende samarbeid mellom SalMar og Refsnes.

- Dette gjelder både produksjon, prosessering og salg i et internasjonalt marked. SalMars erverv av en betydelig eierandel i selskapet er en naturlig videreføring av dette samarbeidet. Det vil styrke det økonomiske grunnlaget for bedriften med dens base i Åfjord kommune. Dette er en god løsning for begge parter, sier Refsnes.  

Selskapet skriver at transaksjonen gir SalMar videre bærekraftig vekst i umiddelbar nærhet til eksisterende oppdrettsområder i Midt-Norge og det vil være en god industriell løsning som sikrer betydelige synergier og videreutvikling av eksisterende aktivitet og driftskompetanse.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Konkurransetilsynet unnlater å gripe inn i gjennomføring av Transaksjonen.