Saken om reseptrett havner nå i Stortingets spørretime. Foto: Andreas Haldorsen.

Nå må helseministeren svare Stortinget i reseptrett-saken

Etter flere saker på Kyst.no om at fiskehelsebiologer i Norge kan miste reseptretten, er det nå blitt stilt skriftlig spørsmål til Stortingets spørretime om vedtaket fra EU-parlamentet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no har nylig skrevet flere saker om at fiskehelsebiologene nasjonalt er rystet etter at EU-parlamentet gjorde et vedtak som mange frykter kan frata norske fiskehelsebiologer retten til å skrive ut – ikke bare antibiotika til fisk - men også andre legemidler. Les mer om det her.

Må svare for seg på tinget

Nå har Ruth Grung (Ap) sendt skriftlig spørsmål til helseministeren, der hun tar opp flere problemstillinger med det nye vedtaket.

Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) har stilt helseministeren spørsmål om hva han vil gjøre for å sikre reseptretten til fiskehelsebiologene. Foto: Stortinget.

Spørsmålet hennes lyder som følger: 

«EU holder på å vedta en ny forordning som kan begrense forskrivningsretten til fiskehelsebiologer. Norge valgte på 90-tallet å lage en helt egen profesjon for veterinærmedisin innen fisk. UiB og UiT har siden tilbudt denne 5-års-utdanningen. Det er en prestisje utdanning som er attraktiv både i næring og forskning. Men som følge av forslaget om å ta fra de autorisasjonen vil de miste grunnlaget for yrkeskarrieren og næringen vil bli svekket. Hva gjør regjeringen for å sikre videreføring av dagens forskrivningsrett?».

Bakgrunn for spørsmålet

Videre har hun lagt ved en begrunnelse for spørsmålet til Helseminister Bent Høie, der hun blant annet trekker frem uttalelser Senior kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet Elisabeth Johansen har gitt til Kyst.no.

Begrunnelsen hennes er følgende:

«Bakgrunnen for EU-forordningen er god. Målet er å begrense antibiotika bruk innen matproduksjon ved å begrense forskrivningsretten til veterinærer. Norge har som følge av stor satsing på havbruk utviklet en egen profesjon rettet mot veterinærmedisin innen fisk. Dette er en særordning i Norge. Veterinærer har kun en fordypning i veterinærmedisin rettet mot fisk.

Utdanningstilbudet ble utviklet på 90-tallet. Det er et 5 års studium. UiB tar opp ca. 25 studenter hvert år og UiT litt færre. Utdanningstilbudet utgjør en sentral del av forskningsmiljøet ved UiB og UiT. 

Helseminister Bent Høie (H) har noen dager på seg til å komme med svar på Ruth Grungs spørsmål. Foto: Regjeringen.

Den foreslåtte endringen i forskrivningsretten vil gjøre utdanningen mindre attraktiv for næringslivet og ramme yrkeskarrierer til alle de som har utdannet seg til fiskehelsebiolog og alle de som nå studerer og satset på en utdanning i god tro med hensyn til fremtidig yrkesvalgs muligheter.

Havbruksnæringen har et stort behov for fiskehelsebiologer med forskrivningsrett selv om antibiotika bruken i Norge er svært lav i denne næringen. Har de valget med å tilsette en med forskrivningsrett vil veterinær bli foretrukket dersom Norge ikke får til et unntak for vår særordning med fiskehelsebiolog.

Norge har dessverre i mange saker gjort en for dårlig jobb for å sikre våre interesser. Det må ikke skje i denne saken. Senior kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet Elisabeth Johansen uttaler i kyst.no at forordningen skal sluttbehandles i Rådet i EU trolig i november. Det er fortsatt mulighet for å sikre at fiskehelsebiologer fortsatt får samme forskrivningsrett som de har hatt frem til nå».

Kyst.no følger saken fortløpende og vil oppdatere når Helseminister Bent Høie kommer med sitt svar i en kommende spørretime.

Les alle sakene våre om reseptrett nedenfor:

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.