Det kan være stor forskjell på lusebeiteegneskapene til rognkjeks. I forsøket i denne artikkelen beskriver har en vist at man kan forbedre denne egenskapen kraftig gjennom fôring.Foto: Ole Andreas Drønen
Det kan være stor forskjell på lusebeiteegneskapene til rognkjeks. I forsøket i denne artikkelen beskriver har en vist at man kan forbedre denne egenskapen kraftig gjennom fôring.Foto: Ole Andreas Drønen

Slik kan lusebeitingen hos rognkjeks forbedres

I et forsøk har man vist at man kan forbedre lakselusbeitingen hos rognkjeks ved å fôre dem med levende Artemia og frosne lakselus før de overføres til merder med laks.

Publisert

Artikkelen er skrevet av: Albert K.D. Imsland, Nina Frogg, Sigurd O. Stefansson, Gerhard Eliassen, Patrick Reynolds, Akvaplan-niva, Universietet i Bergen og GIFAS (Gildeskål Forskningsstasjon AS).

Nylig har rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.) blitt foreslått som rensefisk for fjerning av lakselus hos atlantisk laks i kalde farvann, og innledende studier var meget positive med opptil 93–97 % lavere infeksjonsgrad av
lus (kjønnsmodne hunnlus) i merder med utsatt rognkjeks (Imsland et al., 2014 ac). I disse studiene ble det imidlertid indikert at det var store individuelle forskjeller i fôringspreferanser og lusebeiteaktivitet mellom rognkjeks.

Drevet av industriens behov for effektiv kontroll av lakselus, har den kommersielle produksjonen av rognkjeks økt raskt og nådde 27 millioner yngel i 2015 i Norge (Fiskeridirektoratet, 2018) og cirka 10 millioner i Storbritannia.

Kondisjonert til å spise luse

Det forventes at denne produksjonen vil overstige 50 millioner yngel i 2018, med 40 millioner av disse i Norge. Det er viktig å styrke fôrpreferansen hos rognkjeks for å velge lakselus slik at man optimaliserer bruken av denne arten under kommersielle forhold. En av utfordringene er at ikke all rognkjeks er like tilbøyelige for å velge lus som byttedyr.

For å øke effekten av rognkjeks i merder, er det avgjørende å øke antall lusespisende rognkjeks. Tidligere forsøk med rognkjeks har indikert at lusebeiting kan øke jo lenger tid de er i merder (Imsland et al., 2014
a-c). Dette indikerer en innlærings- eller kondisjoneringsprosess hos rognkjeks og at fiskene som har blitt kondisjonert til å spise lus er de mest effektive å bruke som avluser. Målet med denne studien ble dermed å undersøke om rognkjeks som ble eksponert for levende fôr eller frosne lus i den tidlige yngelfasen vil være mer effektive som avlusere når de på et senere tidspunkt blir satt ut i merder sammen med laks.

Les hele saken her i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett.