Fiskehelseansvarlig Brit Tørud og veterinær Karoline Overn Sveinsson ved Veterinærinstituttet, som obduserer død villaks, som ble fanget i Enningdalselva. Foto: Veterinærinstituttet

Har ikke identifisert laksesykdom

Den ukjente laksesykdommen som har ført til død villaks er fortsatt ikke identifisert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I midten av juni fortalte Kyst.no om en ukjent laksesykdom som Veterinærinstituttet arbeidet med å identifisere.

Sykdommen er observert hos villaks enkelte steder i Sør-Norge, og Veterinærinstituttet melder nå at til tross for omfattende undersøkelser, har de foreløpig ikke klart å finne årsaken til at fisken får hudskader og blødninger.

Sår og blødninger

Det var i slutten av mai at Mattilsynet og Veterinærinstituttet fikk meldinger om syk og død villaks i Enningdalselva i Østfold.

- Den syke fisken hadde tydelige sår på og ved finnene og blødninger i huden under buken, skriver de i meldingen.

De forteller videre at de i ettertid har mottatt meldinger om lignende sykdomstegn hos villaks i andre elver.

- I Sandvikselven i Akershus fikk vi inn én ny fisk 17. juli. Den undersøker vi nå, forteller Brit Tørud, fiskehelseansvarlig ved Veterinærinstituttet.

Ingen kjenninger

Tidligere har hun uttalt til Kyst.no at de ikke har funnet noen tegn til noen av de kjente smittsomme sykdommene eller listeførte sykdommene, noe som denne nye meldingen også bekrefter.

- Vi vet ikke om dette er noe som er en fare for oppdrettsfisken, men vi vet heller ikke det omvendte, har hun forklart til Kyst.no tidligere.

Hun oppfordret også oppdrettere som er bekymret til å ta kontakt med fiskehelsetjenesten.

I meldingen oppfordrer Tørud folk til fortsatt å sende inn bilder, slik at Veterinærinstituttet kan vurdere om fisken bør undersøkes nærmere.