Bellona, ABB og Bremnes Seashore forteller i en melding at helelektrifisering gir både stor miljøgevinst og bedre økonomi.
Bellona, ABB og Bremnes Seashore forteller i en melding at helelektrifisering gir både stor miljøgevinst og bedre økonomi.

Helelektrisk oppdrett blir en realitet

Bremnes Seashore skal i samarbeid med Bellona og ABB helelektifisere lokaliteten Loddetå.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding forteller Bellona at de våren 2018 i samarbeid med ABB la frem mulighetsstudien «Laks på landstrøm».

De forteller videre at de sammen med Bremnes Seashore nå skal realisere løsningene fra studien på pilotlokaliteten Loddetå i Hordaland.

- Mulighetsstudien viste at helelektrifisering av norske oppdrettsanlegg i sjø kan kutte 300 000 tonn CO2-utslipp, tilsvarende utslippene fra 150 000 fossilbiler, skriver de i meldingen

De poengterer at helelektrifisering gir både stor miljøgevinst og bedre økonomi; for de aller fleste oppdrettsanlegg vil det være økonomisk lønnsomt å knytte seg til strøm fra land og drive kraftkrevende utsyr med elektrisitet.

Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore forteller i meldingen at de skal få elektrisk arbeidskatamaran og notvask på lokaliteten. Foto:  Bremnes Seashore
Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore forteller i meldingen at de skal få elektrisk arbeidskatamaran og notvask på lokaliteten. Foto: Bremnes Seashore

- Omtrent halvparten av norske oppdrettsanlegg har i dag strøm fra land og ut til fôrflåtene og andelen øker stadig. For å oppnå full miljøgevinst må også båter, notvaskere og annet utstyr drives med ren energi, forklarer de.

Det helelektriske oppdrettsanlegget har ifølge meldingen elektriske båter og kraftkrevende elektrisk utstyr som henter strøm direkte fra merdkanten. Så langt har ingen tatt denne teknologien i bruk.

Samarbeid om første helelektriske oppdrettsanlegg

For å virkeliggjøre løsningene fra «Laks på landstrøm» har Bellona og ABB nå gått sammen med Bremnes Seashore.

– Målet er at vi i skal få en elektrisk arbeidskatamaran og elektrisk notvask i drift på lokaliteten Loddetå i 2019, sier Simon Nesse Økland, utviklingssjef i Bremnes Seashore.

Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona forteller at helelektrifisering vil gi store kutt i drivstofforbruk og CO2-utslipp.
Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona forteller at helelektrifisering vil gi store kutt i drivstofforbruk og CO2-utslipp.

Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB forteller at de mener at det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt.

- Vi er allerede i gang med planlegging og prosjektering for å øke effekten ut til merdene, sier han.

Anders Karlsson-Drangsholt, seniorrådgiver for havbruk i Bellona forteller at Bremnes Seashore har vist initiativ og villighet til å satse.

- De har blant annet en elektrisk arbeidskatamaran i produksjon for bruk på lokaliteten. Helelektrifisering vil gi store kutt i drivstofforbruk og CO2-utslipp, legger Karlsson-Drangsholt til.

Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB forteller at de mener at det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt. Foto: ABB
Lars Wasa Andersen, salgsspesialist havbruk i ABB forteller at de mener at det er realistisk å helelektrifisere lokaliteten raskt. Foto: ABB

Viktig å spre kunnskap

I meldingen forteller de at Bellona, Bremnes Seashore og ABB vil spre erfaring og kunnskap fra piloten med hele næringen når pilotprosjektet er ferdig.

– Hovedmålet med prosjektet er å få fart på konverteringen til ren og fornybar energi innenfor oppdrett og vi fortsetter gjerne dialogen med oppdrettere rundt dette, sier Andersen i ABB.

Simon Nesse Økland i Bremnes Seashore forteller at selskapet ønsker at hele oppdrettsnæringen går over til helelektrisk drift så raskt som mulig .

- Vi vil veldig gjerne dele våre erfaringer med resten av næringa når vi er ferdige med piloten, forteller han i meldingen.

Karlsson-Drangsholt  legger til at teknologien er allerde tilgjengelig .

– Nå skal vi vise at den fungerer i praksis. Det vil gi en stor miljøgevinst og rigge oppdrettsnæringen for det grønne skiftet, avslutter  Karlsson-Drangsholt