Her fra en tidligere utdeling av gründerjulepresangen i 2019. Foto: Pål Mugaas Jensen

Dette forventer juryen av Gründerpresangen 2021

Sterke team og tydelig fokus på bærekraftig teknologi forventes i Gründerpresangen 2021.

Publisert Sist oppdatert

Likt som foregående år inneholder presangen rettet mot gründere innenfor havbruk praktisk gründerhjelp på en rekke områder i tillegg til en pengepremie. En fagjury bestående av nøkkelpersonell fra bidragsyterene Deloitte, Nagelld, NCE Seafood Innovation Cluster, DnB, Annerledeslandet, Acapo, ArtGarden, NCE Aquatech og Stiim Aqua Cluster vurderer søknadene.

Det selskapet hvor juryen samlet mener de kan gjøre den største forskjellen vil bli vinner av årets gründerjulepresang. Premien skal kunne gi vinneren en unik mulighet til å lansere og kommersialisere en ny idé, et produkt eller en tjeneste til havbruksnæringen.

- I år håper vi å se enda flere gründere enn hva vi har sett tidligere år, og fra alle deler av næringen, sier Andreas Nesse Persson i Deloitte.

- Vi er veldig glade for å se at vi får med oss de samme bidragsyterne som tidligere år til dette. De er alle selskaper som brenner for havbruksnæringen og det var et unisont ja når spørsmålet om videre bidrag ble stilt tidlig i høst. Gjennom søkere får også bidragsyterne god innsikt i hva næringen er opptatt av og hva som vil være aktuelle teknologier de neste årene, sier Helge Bjordal fra Nagelld – en av organisasjonene som står bak Gründerpresangen.

Teknologi, digitalisering, biologi

Bjordal påpeker at nivået på søkere er høyt, og forventer ikke annet fra årets søkere. Svært gjennomarbeidede ideer med tydelig forretningspotensiale.

Det betyr at gründere og oppstartsselskaper med gode, kreative, effektive og bærekraftige idéer som kan være med å bringe havbruksnæringen videre har til og med 31. desember på å sende inn sine idéer på nettsiden til Gründerpresangen.

- Vi ser etter Gründerselskaper som vil litt mer, dem som strekker seg lengre og satser. Blant søkerne håper vi se spennende og aktuelle presentasjoner innen teknologi, digitalisering, biologi, kanskje også oppdrett av nye arter. Vi er opptatt av at vinneren har et godt verdiforslag, er tydelige på hvordan de vil benytte premien og at de er et robust team som er satt opp for å få verdi gaven vi gir dem, påpeker Geir Arne Veglo.

Geir Arne forklarer at Deloitte sitt bidrag i Gründerpresangen er en viktig del av deres satsing på havbruk som en vekstnæring i Norge. Næringen står ovenfor store muligheter både internasjonalt og nasjonalt, gründere og innovasjon spiller en viktig rolle for å gripe disse mulighetene.

- Gründerpresangen er også åpen for påmelding fra tidligere søkere som ikke har vunnet og vi håper flere griper denne sjansen. Mange har nok modnet videre sine ideer og befinner seg nå i en annen fase. Da er det kanskje riktig tidspunkt hvor vi kan bidra på en bedre måte og hjelpe dem videre, sier Helge Bjordal.

Helge Ådne Lien i DNB sier til Kyst.no at å få være med å finne nye og hjelpe innovative og ambisiøse vekstselskaper er viktig for dem i DNB.

- Vi ønsker å bidra til at flere bedrifter vokser frem og skaper nye arbeidsplasser innen havbruk, presiserer Lien.

Digital konkurranse

Selskapet juryen velger ut blant søkerene vil få en uvurderlig drahjelp fra selskaper som alle er eksperter innenfor sine felt.

Likt som i fjor vil Gründerpresangen bli gjennomført digitalt. I 2020 ble dette forsøkt for første gang grunnet pandemien. Juryen syns derimot dette fungerte godt og gjorde det lettere å dekke hele landet. Derfor vil Gründerpresangen gjennomføres digitalt også i 2021.

- Digitale presentasjoner i fjor fungerte veldig bra. Det var nok annerledes for mange å gjennomføre digitalt fremfor fysisk, men alle klarte seg veldig bra. Samtidig er det da enklere for mange gründere i en hektisk hverdag å prioritere dette, og vi ønsker flest mulig fra alle deler av landet. Det ble annerledes for dommerne også. Blant annet gjennomførte vi alle bidragene og samarbeidet med vinneren digitalt, sier Andreas Nesse Persson fra Deloitte.

Björgólfur Hávarðsson i NCE Seafood Innovation Cluster sier til Kyst.no at Gründergaven er unik på den måten at her får ett tidligfase selskap en ren gavepakke på tjenester som man vanligvis ikke tar seg råd til i en tidlig fase. Samtidig er dette tjenester som selskaper i denne fasen har et stort behov for. 

- Fra vårt ståsted er det helt optimalt å få vinneren som klyngemedlem. Vi kan hjelpe selskapet med å tilby våre tjenester, våre samlingspunkt og vår kompetanse etterhvert som selskapet modnes. Vi ser at mange av de tidligere vinnerne har fått stort utbytte av gaven, påpeker han.

Vinneren presenteres på Aqkva-konferansen 20. januar - og arbeidet for vinneren starter straks etter det.