Bruk av bakteriofager kan bli en viktig metode å kontrollere bakterier på fremover. Bildet viser bakteriofager av typen Siphoviridae.

Melder om enorm interesse for bakteriofager mot vintersår

Etter at resultatene fra de første feltforsøkene ble publisert har ACD Pharma merket en stor pågang for å få være med i videre utprøvinger i felt.

På Lofotseminaret i midten av juni ble de første feltresultatene fra bruk av bakteriofagproduktet CustusMVS lagt fram.

- Resultatene viste svært god effekt, hvor de ubehandlede kontrollgruppene opplevde et massivt utbrudd av vintersår med dødelighet på rundt 36 prosent etter utsett fra postsmoltanlegget. Merdene med fisk som hadde stått i vann behandlet med bakteriofager hadde til sammenligning rundt 8 prosent dødelighet i samme periode, forteller ACD Pharma.

Bakteriofager

Bakteriofager er verdens mest tallrike mikroorganisme og har en avgjørende rolle i naturen, nemlig å hindre at enkeltbakterier blir for dominerende. 

De er ekstremt vertsspesifikke og derfor ufarlige for alt annet enn målbakteriene sine. Skulle bakteriofagene treffe en målbakterie, er de derimot nådeløse og ekstremt effektive. Bakteriofagen vil da infisere bakterien og formere seg inne i den, før bakterien oppløses og nye bakteriofager slippes ut for å gå på bakteriejakt. På den måten kan en lokal bakterieoppblomstring i naturen være utslettet i løpet av et par timer.

Ved å identifisere riktig type bakteriofager mot en skadelig bakterie, og deretter oppformere denne i stort antall, kan bakteriofager på denne måten brukes strategisk for å fjerne skadelige bakterier fra et produksjonsmiljø, redusere smittepress eller behandle sykdom.

-Det er jo utvilsomt svært lovende resultater, og interessen for å være med på videre utprøvinger i felt er kjempestor. Samtidig er vi i en oppskaleringsprosess med tanke på produksjon. Per nå må alt vi produserer brukes til å få inn mer data og dokumentasjon, sier operasjonsleder FoU i ACD Pharma, Cyril Frantzen.

Vintersår har over flere år vært et av havbruksnæringens største velferdsproblem. Med utbredelse fra Finnmark i nord til Rogaland i sør, har vintersår gitt forhøyet dødelighet, tidlig utslakting, nedklassifisering av fisk og åpenbare utfordringer med tanke på velferden til fisken i norske merder. Antibiotika er en mulig behandlingsform, men benyttes i liten grad.

-I det videre arbeidet vil vi prioritere bruk i både postsmoltanlegg og matfiskanlegg for å undersøke effekt både tidlig og sent i produksjonen. Som med produktet vårt mot Yersinia ruckeri, er det bruk i brønnbåt i forbindelse med transport og avlusing som er mest aktuelt, sier Frantzen.

-For oss som jobber med forskning og utvikling er det fantastisk morsomt å se at utviklingsarbeidet bærer frukter og lykkes, sier Franzen.

Når de tester bakteriofagproduktet i laben ser de at fungerer det veldig godt, og de har per nå ett feltforsøk som viser samme effekt.

- Men vi er jo forskere, så vi er ikke fornøyde før vi har mer dokumentasjon på plass slik at vi kan gi en sikker og tydelig beskrivelse for hvordan CustusMVS best kan benyttes i en strategi for å unngå utbrudd av vintersår, sier han.

ACD Pharma mener selv de har et av verdens fremste fagmiljøer på bakteriofager, og de samarbeider nå med en rekke internasjonale medisinske institusjoner med tanke på bruk av bakteriofager som alternativ eller supplement til antibiotika. Samtidig fortsetter utviklingen av nye biokontrollprodukter basert på bakteriofager mot skadelige bakterier i havbruk. I tillegg til bakteriofager mot Yersinia ruckeri og mot Moritella viscosa arbeider selskapet blant annet med utviklingen av et produkt mot Pasteurella atlantica.

ACD Pharma forteller de vil være til stede på Aquanor sammen med søsterselskapene STIM og Polarfeed.