Jim-Roger Nordly eier og har vært pådriver for ACD Pharmas bakteriofag-løsninger. Foto: Magnus Petersen.

Kontrollerer Yersinia uten hverken antibiotika eller vaksiner

Lofotseminaret: Selskapet ACD Pharma har utviklet et Yersinia-drepende produkt, som i første omgang kan hjelpe settefisk-oppdrettere som får bakteriene sittende i RAS-anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Etter seks og et halvt år har forskning gjort gjennom selskapet ACD Pharma, forskningsselskapet i Nordly-gruppen og finansiert av Europharma-gründer Jim-Roger Nordly, båret frukter.

Nå er det utviklet en løsning mot bakterieproblemer, i første omgang for settefiskanlegg, som forsker Hans Petter Kleppen lanserte under Lofotseminaret.

Dreper settefiskproblem med virus

Prosjektet går ut på å utnytte bakteriofager, som er virus som dreper bakterier, til å drepe en spesifikk sykdomsfremkallende bakterie.

- Vi har brukt naturlig forekommende virus som infiserer og dreper bakterien Yersinia ruckeri, som forårsaker sykdommen yersiniose, til å hindre oppblomstringen av denne bakterien i settefiskanlegg, sa Kleppen.

Yersinia  har en tendens til å sette seg i settefiskanlegg, spesielt i RAS-anlegg, og kan være vanskelig å bli kvitt.

- Det er enklere å behandle enkeltkar, men det er ikke ikke like lett i RAS-anlegg. DA må man gjerne til med utslakt og brakklegging.

Det mener han det nye produktet kan motvirke.

-Vi ser at bakteriofager er spesielt relevant for RAS-anlegg, siden man kan kontrollere forekomsten av enkeltbakterier, uten å påvirke den øvrige mikrofloraen som i slike anlegg er helt nødvendig for å sikre god vannkvalitet.

Han understreket at settefiskprodusenter vegrer seg for å bruke antibiotika til dette, både i forhold til omdømme og forbrukerholdninger, men også med tanke på biofilteret.

Høykonsentrerte bakteriofagdose

Hans Kleppen er seniorforsker og har utviklet bakteriofagene mot Yersinia for ACD pharma, der han er ansatt. Prosjektet har også mottatt støtte fra det offentlige, gjennom Skattefunn, Innovasjon Norge og Mabit, men majoriteten er finansiert av Jim-Roger Nordly. Foto: Magnus Petersen.

Bakteriofager er bakterienes naturlige fiender. Når enkeltbakterier begynner å dominere i et naturlig miljø, vil den økte bakterietettheten medføre at en av dem etterhvert støter borti en bakteriofag. Viruset vil da infisere bakterien, kopiere seg selv inni den og til slutt frigi et enzym som punkterer bakterien.

- De nye bakteriofagene vil så infisere nye bakterier, og slik fortsetter det til bakterien er utradert, forklarte forskeren.

Problemet i et settefiskanlegg er at når en Yersinia-bakterie har vokst såpass at bakteriofagen naturlig støter borti den, så har fisken sannsynligvis også allerede blitt syk.

Derfor ønsker Kleppen å bruke et høykonsentrert bakteriofagprodukt, som altså øker tettheten av virus i vannet, slik at bakterien blir utslettet før den den rekker å nå slike nivåer som gir sykdom i fisken.

- Bakteriofagene tilsettes i vannet og dermed kontrolleres nivået av bakterier i hele anlegget inkludert i biofilteret. Da fjerner man bare den bakterien man vil fjerne og ikke de som er viktige i biofilteret.

- Dette bør gjøres i en tidlig fase, og spesielt før kritiske situasjoner, som håndtering og transport, når fisken er mer mottagelig for bakterien, påpekte Kleppen.

Vil ha med oppdrettere

Til nå har forskeren gjennomført sikkerhetsstudier med over 90 000 fisk.

- Bakteriofagene er grundig karakterisert, og det er også gjennomført sikkerhetsstudier i henhold til Mattilsynet og Legemiddelverkets kvalitetskrav til slike studier. Bakteriofagene bestod med glans.

Bakteriofagene som inngår i produktet har vært effektive mot alle Yersinia-isolatene de har testet, fra Hordaland til Finnmark, men han ønsker å få inn Yersinia-isolater fra flere oppdrettere for å fortsette testingen.

- Hvert anlegg har gjerne sine egne husstammer av Yersinia, så vi kan ikke vite sikkert før vi har testet alle. Før et anlegg får bruke produktet kartlegges mikrofloraen, blant annet for å bekrefte at Yersinia-bakteriene deres lar seg infisere av bakteriofagene våre.

I karforsøk har bakteriofagene vist svært god effekt med å fjerne Yersinia fra vannet, og dermed hindre spredning av bakterien fra syk til frisk fisk.

Nå ønsker han å komme i kontakt med oppdrettere som sliter med yersiniose, for å  se på hvordan produktet bør brukes til å kontrollere Yersinia i større skala.

Flere bruksområder

Jim-Roger Nordly legger til at ideen har flere videre bruksområder.

- Dette er ikke det siste produktet, det er det første. Dette er en modell som vi kan videreutvikle til reker, tilapia og andre arter, også til menneskelig bruk. Det er spesielt viktig med tanke på den voksende antibiotika-resistensen som vi ser i verden, og som ifølge FN kan drepe flere folk enn kreft i 2050.

Målet er å få produktet i salg så raskt som mulig, avsluttet Kleppen.