Tunikater kan bli en viktig bidragsyter til næringsrik fôrråvare til laksen.

Vil laksen spise tunikater?

Forskningsprosjektet "Ciona" har nettopp startet, og skal undersøke tunikater som råvare til fiskefôrproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Du har sikkert sett flere tunikater (sekkedyr) enn du aner! De vokser langs hele norskekysten, og kan være til irritasjon når de fester seg på tau eller flytebrygger. Tunikater er en spennende art som kan brukes til mye, for eksempel til laksefôr.

Tunikater inneholder både marine proteiner og omega-3 fettsyrer, som er gode næringstoffer for fisk. Prosjektet skal undersøke både hvilke deler av tunikatene som er best egnet til formålet, hvordan de kan prosesseres best, og ikke minst: Hvordan laksen liker å få dette servert? Får den bedre matlyst? Bedre helse?, opplyses det i en pressemelding. 

Oppskalerer

Magnus Petersen, prosjektleder for Tunicat.

Partene i prosjektet er Tunicat AS (Pronofa), SINTEF Ocean, Nord universitet, LetSea, Skretting Aquaculture Innovation og NCE Aquaculture.

Tunicat AS har tre lokaliteter med kommersiell produksjon.

- Vi er midt i en oppskalering og produserer i dag produkter til dyrefôr og mat, noe som vil være et viktig bidrag i å kunne løse Norges ambisjon om bærekraftig fôr til land og hav, sier Magnus Petersen, prosjektleder for Tunicat AS. 

Fôringredienser fra tunikater er lokalprodusert og har et lavt klimaavtrykk, helt i tråd med regjeringens ambisjon om å redusere fotavtrykket til havbruksnæringen.

Det er SINTEF Ocean som har prosjektledelsen, og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) finansierer prosjektet som varer ut 2026.

- Spennende prosjekt

Tunikater som ny art innen lavtrofisk akvakultur er spennende fordi det kreves liten innsats for å oppnå store volum. Arten vokser ved å ta opp næringsstoffer fra havet, uten bruk av gjødsel, vanning eller landareal. Samtidig inneholder de mye vann, og det må utvikles ny teknologi for å kunne høste og prosessere tunikatene til et mel med god næringssammensetning og akseptabel kostnad.

Gunvor Baardsen, leder for kvalitet og ingredienser hos Skretting Aquaculture Innovation.

- I tillegg til å finne ut hvordan laksen påvirkes av fôr med tunikatmel er det viktig å vurdere om dette er teknologisk og økonomisk gjennomførbart. Er det mulig å oppnå god økonomi ved å produsere tunikatmel som fôringrediens?, sier Inger Standal, seniorforsker ved SINTEF Ocean.

Skretting Aquaculture Innovation leter kontinuerlig etter nye bærekraftige fôrråvarer, og melder de synes bruken av tunikater ser svært spennende ut.

- Dette prosjektsamarbeidet vil gi viktig kunnskap om tunikatmelets næringsverdi for laks og effekt på fiskens ytelse, sier Gunvor Baardsen, leder for kvalitet og ingredienser hos Skretting Aquaculture Innovation. 

Skretting AI skal i prosjektet produsere forsøksfôr med tunikatmel. Videre skal forskningsstasjonen LetSea kjøre forsøk for å avdekke fordøyelighet og tilvekst når det brukes fiskefôr med tunikatmel. Det er Nord universitet og SINTEF Ocean som gjør analysene og dokumentasjon av fordøyelighet, fiskehelse, velferd og kvalitet.