Aina Valland, direktør næringsutvikling of samfunnskontakt, Sjømat Norge. Foto: Katarina Berthelsen.
Aina Valland, direktør næringsutvikling of samfunnskontakt, Sjømat Norge. Foto: Katarina Berthelsen.

- Bærekraft handler ikke bare om lus og rømming

Aina Valland, som er direktør næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge, mener at lakseproduksjonen må økes, men på riktig måte.

Publisert

Valland, som selv er sivilingeniør fra NTH, forteller under Teknas havbrukskonferanse at hun synes det er flott at ingeniører i større grad viser interesse for næringen. Hun påpeker likevel at skal veksten i næringen skje fremover må myndighetene investere, både i tiltak som Ocean Space Center for teknologiutvikling, og i biologisk kompetanse, og forsking.

- Trives ikke fisken, lykkes vi ikke med teknologien vi utvikler, sier hun.

Vil doble verdiskapingen

Valland forteller at Sjømat Norge har et mål om å doble verdiskapningen fra sjømat innen 2030. For å klare dette må produksjonskostnadene ned, og produksjonsvolumet opp.

- Havbrukets miljøfotavtrykk er mindre enn for produksjon av lam, kylling, storfe og svin. Oppdrett er dessuten arealeffektivt, og påvirkning på naturområder reversible, forklarer hun og legger til at hvis ikke produksjonsvolumene går opp, og prisen går ned, kan ikke laks lenger konkurrere mot kjøttproduksjon.

- Et mål er å øke produksjonen, et annet er å overføre norsk havbruksteknologi til andre land, slik at også de kan øke sin matproduksjon.

Les også: – Havbruksnæringen trenger et omdømmeløft

Valland legger til at for å drive teknologien videre, må myndighetene selv sette krav til hva næringen skal oppnå.

- Myndighetene bør være teknologinøytrale. Teknologi er noe næringen selv skal løse.

Mer enn lus og rømming

Hun påpeker at Sjømat Norges strategi for fremtidens havbruk, viser til at bærekraft ikke bare ligger i å unngå luseproblemer og rømming.

- Bærekraft handler ikke bare om rømming og lus. Rømming er heller ikke et veldig stort problem i dag, og derfor ikke en stor del av det planlagte vekstregimet. Vektsregimet er i dag heller knyttet til lakselus, sier Valland.

- Bærekraft er knyttet til miljø, økonomi og sosiale rammer, og at Norge må øke lakseproduksjonen.

Hun legger frem at rømmingstallene har gått ned de siste årene, og at innslag av rømt laks i elvene er betydelig redusert.

- Vi ser altså ingen sammenheng med vekst i havbruk, og rømming av oppdrettsfisk, slår hun fast.