Prinsipptegning av Akula-konseptet. Illustrasjon: Lovundlaks.
Prinsipptegning av Akula-konseptet. Illustrasjon: Lovundlaks.

Lovundlaks søker om utviklingskonsesjoner til Akula-prosjekt

Lovundlaks på Helgeland har søkt om tre utviklingskonsesjoner til "Akula"-konsept, som er nedsenket produksjon av laks.

Publisert

- Smittepress på laks er høyest i de øvre vannmasser, og risiko kan reduseres betydelig dersom fisken unngår dette sjiktet. Akula undervannsproduksjon har som mål å etablere ny teknologi og tilpassede driftsrutiner som muliggjør en kontinuerlig nedsenket produksjon, uten å miste fordelene med velutprøvd og velfungerende produksjonsutstyr, opplyser Jacob Palmer Meland i Lovundlaks AS.

Produksjonen har de lagt til Nordland og søknaden deres ble registrert 16 september.

Per dags dato er det 31 søknader inne hos Fiskeridirektoratet, som ligger til godkjennelse.

Les også: Det er søkt utviklingskonsesjoner for enorme volum 

Han sier at en kombinert fôr - og luftsone etableres på ønsket dyp, og vil gi en vesentlig reduksjon i smittepress, lusepåslag samt risiko for alge - og manetproblemer. En effektiv produksjon, lav rømningsrisiko og god fiskevelferd blir også ivaretatt.

Håvard Hestvik, kvalitetsleder til Lovundlaks, fikk ideen til utviklingskonsesjoner når han så begrensningene og utfordringene ved bruk av luseskjørt. Foto: Lovundlaks.
Håvard Hestvik, kvalitetsleder til Lovundlaks, fikk ideen til utviklingskonsesjoner når han så begrensningene og utfordringene ved bruk av luseskjørt. Foto: Lovundlaks.

For å realisere nødvendig teknologi og fremskaffe tilstrekkelig erfaring med denne driftsformen søker Lovundlaks AS tre utviklingskonsesjoner med varighet på inntil seks år.

Luseutfordringer gav ide

Lovundlaks har jobbet tett sammen med Ulrik Ulriksen om prosjektet som vil være med å løse utfordringen relatert til lus.

- Vi ser at helt nye «merdkonsepter» vil ta mange år å utvikle, og det vil ta enda flere år før de eventuelt overtar for plastmerden. Samtidig er lusesituasjon i noen områder akutt og behovet for omstilling er stort. Akula prosjektet kan på kort tid implementeres i dagens lokalitetsstruktur og i eksiterende merdkonsepter, mener Meland. 

Ideen til prosjektet kom fra kvalitetsleder Håvard Hestvik som fikk ideen når han så begrensningene og utfordringene ved bruk av luseskjørt.

- Kan man ikke enkelt oppnå en bedre effekt uten å hindre vanngjennomstrømningen?, spør selskapet.