F.v Noralf Rønningen, Aqualine, Ove Løfsnes, AQS, Trond Williksen, AKVA Group, Tore Håkon Riple, Marine Constructions (leder), Are Berstad, Aquastructures, Joachim Buarø, Naviaq. Foto: Sjømat Norge.

Teknologi får langt mer å si

Noen av Norges mest erfarne og nyskapende teknologi- og servicebedrifter står i bresjen når Sjømat Norge nå har etablert egen sektorgruppe for de nye medlemmene, melder Sjømat Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Denne uken hadde arbeidsutvalget som er nedsatt for å lede den nye sektorgruppen sitt første ordinære møte. Leder for gruppen er Tor Håkon Riple, i Marine Constructions.

– Vi er svært fornøyde med å være en del av Sjømat Norge. Sammen er vi noen av Norges mest erfarne og nyskapende teknologi- og serviceselskaper. Som medlemmer har vi større mulighet for å påvirke Sjømat Norge til å ha enda større oppmerksomhet på hele verdikjeden, sier Riple.

Under møtet i Trondheim ble det utarbeidet en arbeidsplan som går ut på å støtte Sjømat Norge i arbeidet med å skape en større og bedre havbruksindustri.

Den nye sektorgruppen har satt følgende mål for sitt virke fremover, teknologi- og servicebedriftene vil:

  • arbeide for en forutsigbar vekst i norsk havbruksproduksjon.
  • arbeide for en miljøvennlig vekst.
  • arbeide for en riktigere innovasjonspolitikk med treffsikre virkemidler.
  • være en kollegial støtte sammen med de øvrige gruppene i bransjegruppe havbruk.

Flere arbeidsplasser

I NHOs kompetansebarometer er teknologi og yrkesutdanning et av områdene som blir lagt vekt på av norske bedrifter. Riple sier at flere av arbeidsplassene vil komme i teknologi- og servicebedriftene.

– Norske sjømatprodusenter skal levere enda mer sunn sjømat til de internasjonale markedene i årene som kommer. Mye norsk ungdom skal finne sine arbeidsplasser i denne veksten. Vi i teknologi og service næringen skal bidra til å skape den bakenforliggende infrastrukturen til denne veksten.  Selv om mange av oss har lang fartstid i teknologisektoren er det fremdeles inspirerende å bidra til videre fremgang, sier Riple.

Lederen av arbeidsutvalget mener og at teknologi- og service er viktigere enn noen gang før.

– Vi må utvikle stadig bedre og mer robust teknologi men vite hvor vi kommer fra. Erfarne teknologibedrifter har en ballast fra tider hvor havbruksnæringen var betydelig mindre robust enn den er i dag. Det er hardt arbeid og kostnadsfokus som har vært hverdagen. Vi skal bidra slik at vi kan få mindre byråkrati og hindre at kostnadskarusellen løper løpsk.

Arbeidsutvalget som styrer Sektorgruppe teknologi og service er:

Leder:           Tore Håkon Riple, Marine Constructions AS, Risnes Marine Craft AS

Medlemmer: Trond Williksen fra AKVA group ASA

Ove Løfsnes fra AQS AS,

Noralf Rønningen fra Aqualine AS

Are Berstad fra Aquastructures AS

Joachim Buarø fra Naviaq AS.

Aina Valland i administrasjon i Sjømat Norge koordinerer arbeidet i sektorgruppen.