Trond Williksen, konserndirektør i Akva Groug. Foto: Akva Group.

Akva group presenterer beste år noensinne

Akva group har gjennomført det beste fjerde kvartal noen gang. Omsetningen endte på 344 millioner kroner (305 mill.kr i 2014) med en EBITDA på 27 millioner kroner (13 mill.kr i 2014). Selskapet har betalt ut 1 krone aksjen i utbytte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alle forretningsområdene har gitt positive bidrag til resultatet i fjerde kvartal. Økonomisk er dette det beste året noensinne for Akva group for andre år på rad, melder selskapet.

Ordrereserven er også på sitt høyeste noensinne. Et utbytte på 1 krone per aksje ble utbetalt i Q4 2015.

- Akva group har et sterkt fjerdekvartal og år bak seg. Vi er blitt bedre på flere områder, og vi er blitt en mer komplett leverandør. Nå høster vi fruktene av innsatsen på våre tre forskjellig forretningsområder, sier konsernsjef i Akva group ASA, Trond Williksen i en melding.

Godt år over hele linja

I Chile har selskapet hatt et av de beste året som følge av reduserte kostnader og høyere servicesalg.

Canada hadde et godt fjerde kvartal, og endte med å oppnå et av de besteresultatene i selskapets historie. - Canada er en liten, men effektiv enhet, ifølge selskapet.

Australia fortsetter også å være en liten, men lønnsom operasjon, med gjennomført beste år noensinne.

UK endte oså på rekordresultat, og de fortsetter å ha høyt nivå av OPEX-baserte inntekter. Tyrkia hadde  også sitt beste år noensinne, og opplever økt aktivitet i Sea Bass og Sea Bream industrien. Eksport til nye markeder opplevde et tregt kvartal, da markedene er dominert av få, men store kontrakter.

Landbasert teknologi øker

Produktområdet lanbasert utgjorde 25 prosent av konsernets totale inntekter i fjerde kvartal og sto for 9,8 prosent av EBITDA-marginen i kvartalet. Plastsveis AS er i rute med god ytelse i 2015. Aquatec Solutions AS ble konsolidert inn i regnskapet i 2015.

- Aquatec hadde god ytelse som forventet. Akva group Denmark AS hadde en anstendig kvartal, men det er fremdeles muligheter for ytterligere forbedringer økonomisk.

Ordresituasjonen

Akva group har hatt en god ordreinngang i 2015, spesielt i andre halvdel som har vist den beste ordreinngangen noensinne med 854 millioner kroner (MNOK 661). Ordreinngangen i 4. kvartal 2015 var 350 millioner kroner (460 MNOK). Ordrereserven ved utgangen av 4. kvartal 2015 var 649 millioner kroner (504 MNOK). Dette er den høyeste ordrereserven noensinne for Akva group.

Utsikter

Akva group har større forventninger til landbasert-segmentet. Dette segment blir en større del av virksomheten. Storbritannia og Canada oppleve noe mindre prosjektsalg så langt i det nye året i forhold til i fjor, men begge enhetene er fortsatt ventet å generere gode resultater.

- Vi har fortsatt lave forventninger i Chile på grunn av utfordrende situasjonen for våre kunder, og vår eksponering i Chile er redusert fra i fjor. Virksomhetene i Tyrkia og Australia forventes å fortsette å gi gode resultater i de neste kvartalene med en god ordrereserve, melder selskapet.