Kontrakten mellom AkvaGroup og Fjordlaks Aqua blir inngått, fra venstre: Ola Holen, Roy Magne Ohren, Shinji Kawamura og Svein Flølo. Foto: Akva Group.

Leverer komplett matfiskanlegg til Fjordlaks Aqua

Fjordlaks Aqua vil doble produksjonen, og gjennomfører store investeringer på mange områder. Den aller siste omhandler et komplett levert matfiskanlegg fra AKVA group.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I fjor sommer ble Fjordlaks Aqua med totalt syv matfiskkonsesjoner kjøpt opp av Hofseth-gruppen, sammen med de japanske selskapene Yokohamo Reitu og Aliance seafood, skriver Akva Group i en pressemelding.

Komplett matfiskanlegg

Oppgradering av settefiskanlegget gjør det mulig for Fjordlaks Aqua å produseres stor smolt for utsett i sjø, noe som vil gi en sterk økning i produksjonen av matfisk. Men dette krever også oppgradering av sjøanlegget, og for å kunne ta imot så store volum har selskapet nå inngått avtale med AKVA group om levering av et komplett anlegg for produksjon i sjø.

Leveransen fra AKVA group innebærer et helhetlig anlegg med alt det som trengs på lokaliteten.

- Det eneste som mangler nå, er fisk og fiskefôr, sier regionsjef Roy M. Ohren i AKVA group.

Hele systemet montert på lokalitet

Fjordlaks Aqua har en begrenset administrasjon, og kan ikke bruke tiden sin til å administrere en så stor leveranse som et komplett matfiskanlegg er.

- Vi valgte AKVA group fordi det er en velkjent og god leverandør som kan levere hele systemet komplett på lokalitet. I tillegg kunne AKVA group levere på en gunstig tid, og det var viktig for oss, sier Svein Flølo i Fjordlaks Aqua.

Mye nytt for Fjordlaks

Et nytt komplett matfiskanlegg betyr også en ny driftsform for Fjordlaks. Så langt har selskapet bare brukt stålanlegg, men går nå over til plastmerder med fôrflåte og landstrøm. Investeringen i et komplett anlegg med fôringsflåte og landstrøm er bra fordi det gir mer effektiv drift, men det er også positivt for miljøet. Landstrøm og lagringskapasitet for fôr bidrar til mindre transport med arbeids båter til og fra anlegget.

Et annet miljøaspekt ved den nye lokaliteten på Skjortnes i Storfjord er at selskapet etablerer seg i to smittehygieniske soner, med organisert brakklegging.