Fôrflåte med vannbåren fôring: SinkabergHansen har kjøpt en AC 600 VR fôrflåte med vannbåren fôring som skal brukes på en av selskapets mest eksponerte lokaliteter. Det nye ti-linjers fôringssystemet har 70-90 prosent redusert energibehov, er stillegående i drift og mer miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell luftfôring. Foto: Akva Group.

Gjennombrudd for vannbåren fôring

SinkabergHansen investerer i ny type fôringsteknologi som kan gi store miljøeffekter og kostnadsbesparelser i oppdrettsbransjen. - Vi har fått en effektiv fôringsmaskin, sier Svein-Gustav Sinkaberg, CEO i SinkabergHansen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

SinkabergHansen har kjøpt en AC 600 VR fôrflåte med ny teknologi for vannbåren fôring fra AKVA group. Flåtemodellen er utviklet for eksponerte lokaliteter, og ble først presentert under Aqua Nor 2019, melder selskapet i en pressemelding. 

- Fôrflåten med vannbårent fôringssystem kan nå betegnes som en effektiv fôringsmaskin. De miljømessige og kostnadsmessige fordelene ved vannbåren fôring er såpass store at vi ser det som godt forsvarlig å investere i denne type fôringsteknologi, sier CEO Svein-Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen.

SinkabergHansen vil bruke fôrflåten på lokaliteten Otervika - som er en av selskapets mest eksponerte lokaliteter.

Store besparelser

Testene som ble utført under utvikling av det nye ti-linjers fôringssystemet viste 70-90 prosent redusert energibehov til fôring ved vannbåren fôring sammenlignet med luftfôring. Videre viser det seg at vannbåren fôring er svært stillegående i drift, og mikroplastslitasje er ikke en problemstilling innvendig i fôrslanger med vanntransport.

- Vannbåren fôring gir også gode vilkår for dyp fôring, og utenom lavere lusepress på dypet så er det flere typer løsninger vi jobber videre med for å tilrettelegge for god fiskevelferd og god tilvekst ved dyp drift, blant annet lysforhold og fôrspredning. Å røyne og kombinere teknologiene skikkelig ved et fullskala-anlegg gir gode vilkår å utvikle slike løsninger, samtidig som vi ser at det fortsatt er problemstillinger som bør belyses bedre når det gjelder hvordan driften og teknologien bør tilpasses for å optimalisere god drift og miljøgevinster, sier Sinkaberg.

- Legger man også til batteri hybridpakke gir fôringssystemet i denne fôrflåten vesentlige miljøeffekter og kostnadsbesparelser i oppdrettsbransjen. Bare en månedlig kostnadsbesparelse på rundt 200 000 kr. i generatordrift til fôring av ti merder gir en god grunn til å se nærmere på en slik fôringsteknologi, sier Hans-Øyvind Sagen, salgsdirektør AKVA group Nordic.

VIKTIG KOMPONENT: Sluseventilen er en viktig komponent i vanntransportsystemet, der konstruksjonen bygger på erfaringen fra forrige runde med vanntransport i AKVA group fra 1980-1990. Foto: Akva Group-

Stabil drift

Ny teknologi er alltid forbundet med både kostnader og en viss usikkerhet. For å tilpasse fôrflåten og få nyttige erfaringer med den nye teknologien, inngikk derfor SinkabergHansen en leieavtale for denne fôrflåten fra senhøsten 2019.

- Vi har stor respekt og er veldig takknemlige for at SinkabergHansen tok på seg oppgaven med å være i frontlinjen sammen med oss for å få til vannbåren fôringsteknologi, sier Sagen.

Tidlig i vår var driften av fôrflåten stabil, og fisken ved lokaliteten som fôrflåten betjente ble slaktet ut som planlagt i juni.

- Den største «flaskehalsen» for å innføre denne nye miljøvennlige og kostnadsbesparende teknologien i markedet er nettopp å vise at vannbårent fôringssystem er stabilt i drift og gir minst samme tilvekst som luftbåren fôring. I denne sammenheng er dette fôrflåtesalget til SinkabergHansen, og samarbeidet med dem, svært vesentlig for videre markedsutvikling, sier Sagen, som ser muligheter også for eksisterende fôrflåter.

- På kort sikt kan man bygge om eksisterende fôrflåter fra luftbåren fôring til vannbåren fôring, da energi- og miljøeffekten vil være den samme som vannbåren fôring for nye fôrflåter. Bare i Norge er det flere hundre stål- og betong fôrflåter som kan være aktuelle for en slik ombygging, og det vil gi enorme energibesparelser og miljøeffekter, sier Sagen.