- Så langt har pandemien påvirket vårt landbaserte segment mest med kansellering og utsettelse av kontrakter, skriver CEO i selskapet Knut Nesse i andrekvartalsmeldingen. Foto: Pål Mugaas Jensen.
- Så langt har pandemien påvirket vårt landbaserte segment mest med kansellering og utsettelse av kontrakter, skriver CEO i selskapet Knut Nesse i andrekvartalsmeldingen. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Relativt stabilt i en globalt utfordrende situasjon for AKVA

AKVA group omsatte for 862 MNOK (798 MNOK) i andrekvartal, en økning på 8 % sammenlignet med andrekvartal i 2019. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 • Samtidig økte også kostnadene så EBITDA gikk dermed ned fra 101 MNOK i 2. kvartal 2019 til 93 MNOK i 2. kvartal 2020.
 • Netto overskudd falt fra 58 MNOK i fjor til 47 MNOK i 2. kvartal 2020.
 • Ordreinngangen i kvartalet var på 994 MNOK med en ordrebeholdning på 1,78 BNOK i slutten av juni 2020. AKVA-gruppen signerte også en strategisk viktig Tubenet-kontrakt i april 2020.

Dette melder selskapet i en børsmelding.

Av andre viktige hendelser melder selskapet om at de utnyttet sin mulighet til å erverve de resterende aksjene i Sperre AS i mai 2020.

- Så langt har pandemien påvirket vårt landbaserte segment mest med kansellering og utsettelse av kontrakter. Når det kommer til merd-segmentet, er virkningen med blandet da vår portefølje av tilbud her er mer diversifisert, skriver selskapet i børsmeldingen.

Merdbasert teknologi (CBT)

 • CBT-inntekter for 2. kvartal 2020 endte på 775 MNOK (664).
 • EBITDA for segmentet i 2. kvartal var 111 MNOK (85).
 • EBITDA-marginen var 14,3% (12,8%). EBIT og EBIT margin endte på henholdsvis 68 MNOK (46) og 8,8% (6,9%).
 • Inntektene i Norden endte på 532 MNOK (482).

- I Norden endte ordreinngangen på 304 MNOK (204) i andre kvartal, regionen fortsetter å oppleve høy aktivitet med en sterk rørledning.

I region Amerika er aktiviteten på et relativt høyt nivå og ordreboken øker.  Regionen hadde en omsetning på 171 MNOK, som er en økning fra 124 MNOK andre kvartal i fjor.

EME oppnådde en omsetning på 72 MNOK i 2. kvartal 2020, en økning fra 58 MNOK i samme kvartal i fjor. Virksomheten i Skottland, Tyrkia og eksporten fra Norge kom godt over 2. kvartal 2019.

Programvare (SW)

 • Inntektene i segmentet var 16 MNOK (39).
 • EBITDA og EBIT endte på henholdsvis 3 MNOK (4) og 0 MNOK (0). De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 19,5% (9,6%) og 2,5% (-0,5%).

Landbasert teknologi (LBT)

 • Inntektene for andre kvartal var 70 MNOK (95).
 • EBITDA for 2. kvartal 2020 var -21 MNOK (12) og EBIT var -26 MNOK (7). EBITDA-margin var -29,9% (12,2%) og EBIT-margin -36,9% (7,5%).

- Den lave aktiviteten og de negative marginene skyldes virkningene av COVID-19-utbruddet med kansellering og utsettelse av prosjekter, noe som fører til restruktureringskostnader og på grunn av nedleggelse av gamle prosjekter og oppstart av en ny generasjon prosjekter, heter det i meldingen.

Ordreinngangen i 2. kvartal 2020 var 236 MNOK mot 77 MNOK i 2. kvartal 2019.  Ordrereserven endte på 771 MNOK sammenlignet med 611 MNOK i fjor.

Atlantis Subsea Farming AS

I januar 2016 etablerte AKVA group sammen med Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS Atlantis Subsea Farming AS med det formål å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks i industriell skala.

Atlantis Subsea Farming-prosjektet krever storskala testing av de teknologiske og operasjonelle løsningene. 22. februar 2018 kunngjorde Fiskeridirektoratet at selskapet fikk en lisens.

- Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologitestingfase med hensyn til gjennomføring av prosjektet, inkludert testing med fisk i anlegget. I løpet av juni 2020 ble fisken fra det andre utsettet i Atlantis slaktet, og vi planlegger neste gruppe på en enda mer eksponert lokalitet for 2020/2021.

Utbytte

 På grunn av den generelle usikkerheten forårsaket av COVID-19 har selskapet besluttet å ikke betale noe utbytte i andre halvår av 2020.

Ordrereserve

 • Ordrereserven for hele selskapet var ved utgangen av 2. kvartal 1783 MNOK (1572).
 • 771 MNOK eller 43% av total ordrereserve ved utgangen av 2. kvartal er relatert til Landbasert teknologi.

Utsikter

AKVA group melder de opprettholder fokuset på landbserte RAS-anlegg for matfisk, og i juni 2020 signerte AKVA group en uforpliktende avtale med det norske selskapet AquaCon AS for en potensiell leveranse av utstyr, prosjektering og design til et nytt landbasert matfiskanlegg, noe som har en potensiell verdi for AKVA group på 130 millioner US-dollar.

- Vår notservice-virksomhet er i ferd med å utvides, ettersom en ny servicestasjon skal bygges i Nord-Norge sammen med en partner, og planer for ytterligere stasjoner er i gang.

Selskapet skriver at det er sterk interesse i markedet for Tubenet, og AKVA group signerte en kontrakt på 100 MNOK i april 2020 for flere leveranser til en kunde.

I februar 2020 kjøpte selskapet 70% av aksjene i Newfoundland Aqua Service Ltd, beliggende på østkysten av Canada.

- Gjennom dette har vil lagt grunnlaget for vekst av notservice også her, heter det.

Til sist i meldingen trekker de frem at de fortsatt fokuserer på å utvikle digitale løsninger som en integrert del av sitt tilbud.