Akva Group viste frem sin nyeste flåte under Aqua Nor 2019. Foto: Ole Andreas Drønen
Akva Group viste frem sin nyeste flåte under Aqua Nor 2019. Foto: Ole Andreas Drønen

Solid kvartal for Akva Group

AKVA group har vekst i både omsetning og ordreinngang i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal i 2018.

Publisert

Fredag la Akva Group frem sin kvartalsrapport for tredje kvartal.

Der kommer det frem at inntektene i tredje kvartal 2019 var på 771 millioner norske kroner (637 millioner) og EBITDA ble 115 millioner (71 millioner). EBITDA marginen i andre kvartal var 14.9 % (11.1%). Resultat etter skatt endte på 42 millioner kroner sammenlignet med 28 millioner i tredje kvartal 2018.

AKVA group avslutter kvartalet med en ordrebok på 1.5 milliarder norske kroner.

Merdbasert teknologi

Den totale inntekten for det merdbaserte segmentet endte på 651 millioner (474). EBITDA for segmentet i Q3 endte på 98 millioner, sammenlignet med 48 millioner i Q3 2018. EBITDA marginen var 15.0 % (10.2%). EBIT og EBIT marginene endte på henholdsvis 58 millioner (29) og 8.9% (6.0%).

Omsetningen i det nordiske området endte på 435 millionrt (245).

- Våre marginer for nordiske flåteleveranser er signifikant bedre enn tredje kvartal i 2018, men det er fortsatt potensial for forbedring i prosjektutføringen. AKVA Marine Services bidrog med godt resultat i kvartalet, betydelig bedre enn i fjor. Ordreinngangen i den nordiske regionen endte på 375 millioner i kvartalet, sammenlignet med 252 millioner i Q3 2018, skriver selskapet.

Software

I tredje kvartal ble inntektene i segmentet 28 millioner (40). EBITDA og EBIT endte på henholdsvis 8 millioner (9) og 4 millioner (6). EBITDA margin ble 27.5 % (23.3 %) og EBIT margin 15.3 % (14.7 %).

- Software styrker produktporteføljen med digitale løsninger integrert med kontrollsystemer og kunstig intelligens. Første versjon av en modernisert Fishtalk-løsning med åpen, skybasert API og nye moderne app’er er levert. På Aqua Nor i august ble en helt ny versjon av AKVAconnect lanser, skriver Akva Group. 

- Vellykket lansering av Observe AI (kunstig intelligens), er nå i bruk globalt, legger de til. 

Som nevnt i børsmelding den 25. september 2019, sluttførte AKVA group salget av det islandske selskapet Wise lausnir ehf.

Landbasert teknologi

Omsetningen i tredje kvartal var 92 millioner (124). EBITDA endte på 9 millioner (13) og EBIT var 4 millioner (10). EBITDA margin ble 10 % (10.5 %) og EBIT margin 4 % (8 %).
Ordreinngangen i Q3 2019 var 51 MNOK sammenlignet med 34 MNOK i Q3 2018. Utsiktene for nye prosjekter ser fortsatt god ut. Ordreboken endte på 569 MNOK sammenlignet med 359 MNOK forrige år.

Atlantis Subsea Farming AS

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS i januar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS søkte om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet.

Den 22. februar 2018 annonserte Fiskeridepartementet at selskapet fikk tildelt en lisens.  Atlantis Subsea Farming er i produksjonsfase, med fisk satt ut i merden.

- Vi har en solid ordrereserve for det landbaserte segmentet. I tredje kvartal ble det inngått en samarbeidsavtale med Cooke Aquaculture Inc. og i andre kvartalet vant vi et anbud hos Russian Sea Aquaculture Llc. Disse avtalene representerer betydelig vekst, men er enda ikke tatt inn i ordreboken, skriver selskapet i rapporten.