Høyt uttak og dårlig vekst i juli

Beholdningen av laks gikk ned i juli, sammenlignet med samme måned i fjor. Årsakene var flere.

Publisert

Akvafaktas månedsrapport for juli konkluderer med at det var et relativ høyt uttak av fisk sammenlignet med fjoråret. Nedgangen var på ca 5000 tonn, eller 1%.

- Økningen kommer som et resultat av et uttak av et større antall fisk, og ikke som følge av høyere slaktevekt på fisken, påpekes det i rapporten.

Stående biomasse med laks tre siste år. Kilde: Akvafakta.
Stående biomasse med laks tre siste år. Kilde: Akvafakta.

Eksportert kvantum av laks i juli var på 101 000 tonn, noe som er hele 20 % over fjoråret.

Samtidig viser tallene at både beholdningstallene og tallene for omsetning av fôr (ned 4%) at det i den siste måneden har vært en lav tilvekst.

- Bakgrunnen for dette har vi ikke dokumentasjon for, men dette kan forklares med at for høye sjøtemperaturer, utfordringer med alger og noe flere avlusninger, står det i rapporten.

Resultatet er uansett at for laks har man nå en beholdning som er noe mindre enn det som var hadde for ett år siden.

Det ble i perioden satt ut 25,9 millioner fisk, opp 11 % sammenlignet med juli i fjor.