Alle får taletid under åpent dialogmøte om akvakultur

- Alle er velkomen til å delta på det åpne dialogmøtet som Mattilsynet arrangerer i Bergen i samarbeid med Havforskningsinstituttet 25. november, og alle interessenter har fått 10 minutter til innledning før debatten, opplyser Havforskningsinstituttet (HI).

Publisert

På sine nettsider skriver Hi - Som i debatter ellers er det åpent for alle å ta ordet og fremme sine meninger. Det er satt av rikelig med tid til å debattere, to timer inkludert innledninger. Vi åpner for å fortsette diskusjonen etter at møtet formelt er slutt. Det er satt av 1/2 time til gjennomgang av lakselusmodellen. Det mener vi er nødvendig for å få ryddet bort eventuelle misforståelser.

HI opplyser at Jan Arve Gjøvik tok kontakt umiddelbart etter at de hadde annonsert møtet og ba om å få holde innledning. NSL kom noen dager senere og ba om å få ordet, og sa at Gjøvik skulle snakke på deres vegne. Derfor har NSL i programmet blitt tildelt samme tid som andre aktører.

- Da programmet ble lagt ut, takket Gjøvik nei til invitasjonen. Vi går ut fra at NSL kommer og deltar i debatten slik de ba om å få gjøre. Vi tror ikke at alle går fra et slikt møte som “venner og vel forlikte”, men vi er sikre på at det styrker dialogen å møtes og bryne meninger “face to face". Vi diskuterer gjerne. Det håper vi Gjøvik og NSL også gjør, skriver de.

Programmet finner du her.