Alle får taletid under åpent dialogmøte om akvakultur

- Alle er velkomen til å delta på det åpne dialogmøtet som Mattilsynet arrangerer i Bergen i samarbeid med Havforskningsinstituttet 25. november, og alle interessenter har fått 10 minutter til innledning før debatten, opplyser Havforskningsinstituttet (HI).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På sine nettsider skriver Hi - Som i debatter ellers er det åpent for alle å ta ordet og fremme sine meninger. Det er satt av rikelig med tid til å debattere, to timer inkludert innledninger. Vi åpner for å fortsette diskusjonen etter at møtet formelt er slutt. Det er satt av 1/2 time til gjennomgang av lakselusmodellen. Det mener vi er nødvendig for å få ryddet bort eventuelle misforståelser.

HI opplyser at Jan Arve Gjøvik tok kontakt umiddelbart etter at de hadde annonsert møtet og ba om å få holde innledning. NSL kom noen dager senere og ba om å få ordet, og sa at Gjøvik skulle snakke på deres vegne. Derfor har NSL i programmet blitt tildelt samme tid som andre aktører.

- Da programmet ble lagt ut, takket Gjøvik nei til invitasjonen. Vi går ut fra at NSL kommer og deltar i debatten slik de ba om å få gjøre. Vi tror ikke at alle går fra et slikt møte som “venner og vel forlikte”, men vi er sikre på at det styrker dialogen å møtes og bryne meninger “face to face". Vi diskuterer gjerne. Det håper vi Gjøvik og NSL også gjør, skriver de.

Programmet finner du her.